LCP LEAGUE 2014 สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

ภาพการแ่ข่งขัน ครั้งที่ 1 0

ภาพการแ่ข่งขัน ครั้งที่ 1

ตอน 1 ตอน 2 ตอน 3 เปิดฤดูกาลใหม่ ของเราชาว LCP แข่งกันอีกทีในวันที่ 15 มกราคมนี้  มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เวลา 13.00 -13.30 น. พิธีเปิดการแ่ข่งขันฯ (รับฟังโอวาทจากผู้บริหาร LCP) ถ่ายภาพหมู่ (แต่งกายชุดกีฬาโดยพร้อมเพรียง) เวลา 13.30...

adweb2 0

ในความทรงจำ

ฤดูกาล 2010 ผ่านไป ใครได้แชมป์อะไรไปบ้าง ก็อาจจะลบเลือนหายไปกับกาลเวลา แต่สิ่งที่ยังคงอยู่ ประทับในใจอยู่ ก็คือความทรงจำระหว่างกันและกัน ทุกข์และสุขร่วมกัน สู้ด้วยกัน แพ้ชนะ เป็นเรื่องของเกมส์และไม่มีใครใส่ใจจดจำ แพ้กี่ครั้งชนะกี่หนก็จำไม่ได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญและเป็นจุดประสงค์ในการแข่งขันของเราชาวเลี่ยงเชียง ก็คือ การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักกัน ช่วยเหลือกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ขอให้ความทรงจำที่ดีๆ คงอยู่กับเราตลอดไป webmaster.