หนังสือธรรมะ พิมพ์แจกธรรมทาน

หมวดหนังสือพิมพ์แจก เป็นธรรมทาน


การให้ธรรมะ  การให้ปัญญา  การให้ข้อคิดดีดี  เป็นการให้ที่นับว่า "ประเสริฐสุด" ในทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งตรงกับคำว่า "สัพพะทานัง  ธัมมะทานัง  ชินาติ"  แปลใจความได้ว่า "การให้ธรรมะเป็นทาน  ย่อมชนะ  ซึ่งการให้ทั้งมวล"  ดังนั้น  เลี่ยงเชียง ฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในสะพานบุญให้กับพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่าน  ร่วมกันเผยแผ่สันติสุข  สันติภาพ  สันติธรรม  สู่โลกร่วมกันกับท่านทั้งหลาย  ผ่านกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทานให้กับทุกคน บนโลกใบนี้ด้วยกัน  "ปลูกต้นไม้  ยังต้องรดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อให้เจริญเติบโต  เป็นร่มเงาอาศัยให้ร่มเย็น  ฉันใด,  การจะสร้างเพื่อนสหชีวีบนโลกใบนี้  ให้มีจิตใจที่ร่มเย็น สันติสุขร่วมกัน  ก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นน้ำเป็นปุ๋ย  เพื่อขัดเกลาจิตใจของคนเราเช่นกัน ฉันนั้น"  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะคะ สาธุบุญจงมีแด่ทุกท่านตลอดไป สาธุ. เลือกซื้อหนังสือพิมพ์แจก คลิก

หมวดหนังสือสวดมนต์ มนต์พิธี คาถาต่างๆ

บทสวดมนต์นั้น  มาจากพระสูตรในพระไตรปิฎกเป็นสำคัญ  ซึ่งเป็นหลักธรรมะที่ชาวพุทธควรไตร่ตรอง  จดจำ  วิเคราะห์ข้ออรรถะ  ข้อธรรม  เพื่อให้รู้แจ้งแจ่มจริง  และนำไปใช้ประกอบกิจในการดำเนินชีวิตเยี่ยงชาวพุทธได้อย่างแท้จริง  ทำให้เกิดปัญญาและสิริมงคล  ทั้งต่อผู้สวดและผู้ได้ฟังต่อไป  ซึ่งบทสวดมนต์นั้น  มีทั้งแบบฉบับที่เป็นภาษาบาลี  ทั้งแบบฉบับที่เป็นภาษาไทย  ทำให้ง่ายและสะดวกในการสวดมากยิ่งขึ้นในทุกวันนี้  อนึ่ง ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกวันนี้  สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของการสวดมนต์  ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล  งานอวมงคล  เทศกาลใดๆ ก็ตาม  ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของการสวดมนต์ หรือ เจริญพระพุทธมนต์

หมวดข้อคิดคติธรรมคำสอนของพระเกจิทั่วไทย

พระอริยสงฆ์  พระสมมติสงฆ์  ผู้นับเป็นพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  ปฏิบัติตามพระพุทธองค์แล้ว  ได้รู้แจ้งเห็นจริงถึงสภาวะความเป็นจริงที่เรียกว่า "ทุกข์" "ทางพ้นทุกข์" ผู้ที่นับว่าเป็น "ผู้ควรแก่สักการะที่บุคคลควรน้อมนำมาบูชา, ผู้ควรแก่สักการะที่บุคคลได้จัดไว้สำหรับต้อนรับ, ผู้ควรรับทักษิณาทานอันประเสริฐ,  ผู้ควรแก่การอัญชลีในที่ทุกสถาน, ผู้นับว่าเป็นเนื้อนาบุญบนโลกใบนี้  ซึ่งจะหาเนื้อนาบุญเปรียบปานก็ไม่มี" ดังนั้น การได้รับฟังธรรมะ หลักธรรมคำสอนจากท่านทั้งหลาย ถือว่าเป็นกุศลอันสูงยิ่ง  การได้อ่านหนังสือธรรมะ ได้รับรู้รสพระธรรมผ่านสื่ออักขระภาษาตัวหนังสือทีละตัว ๆ ยิ่งทำให้เราได้สัมผัส  เสมือนได้อยู่ใกล้ ๆ  และได้รับฟังพระธรรมจากพระโอฏฐ์ของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงเช่นกัน ดังนั้น ที่พึ่งอันสูงสุดของเราท่านทั้งหลาย  ก็คือ  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์  นั่นเอง  เชิญเถิดท่านทั้งหลาย  มาร่วมกันรับฟังธรรมะจากพระสงฆ์ และร่วมเผยแผ่หนังสือธรรมะผ่านตัวอักษรร่วมกัน  | Click

กิจกรรมไตรสิกขามหาบุญ

"ไตรสิกขา"  นั้นหมายถึง ศีล  สมาธิ  และปัญญา  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงคำนี้ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น  บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด  หน่วยงานในเครือ  จึงร่วมกับมูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี  สถานีวิทยุคลื่นไทธรรม  FM95.25 MHz.  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมไตรสิกขามหาบุญ  โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละหนึ่งครั้ง  ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์  สัปดาห์ที่สองของเดือนนั้นๆ  เริ่มตั้งแต่เวลา  8.00 - 12.00 น.  โดยได้กราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดต่างๆ  เพื่อมาเทศนาธรรมให้กับญาติธรรมผู้มาร่วมกิจกรรมได้รับฟังกัน  พร้อมรับหนังสือธรรมะที่ระลึก เพื่อนำกลับบ้านไปอ่านก่อนนอน หรือเวลาว่างๆ  ยามพักผ่อนหย่อนใจ  มีบริการรถรับส่งหน้าปากซอยประชาอุทิศ 45  และอาหารบำรุงกายมื้อเที่ยงบริการฟรีอีกด้วย นับได้ว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจกันเลยทีเดียว

มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี คลื่นวิทยุไทธรรม

องค์กรเผยแผ่ธรรมะ ผ่านรายวิทยุเป็นประจำทุกวัน  คลื่นวิทยุไทธรรม FM95.25 MHz.  ติดตามข่าวสารและติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ก FACEBOOK

สังฆภัณฑ์ เครื่องสังฆทาน งานบุญทุกชนิด

ศูนย์จำหน่ายผ้าไตร จีวร บาตร อุปกรณ์งานบุญทุกชนิด เครื่องสังฆภัณฑ์ต่างๆ โรงพิมพ์เลี่ยงเชียงหรือเลี่ยงเชียงสังฆภัณฑ์
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ รักบุญ ดอทคอม คลิกที่นี่  www.RAKBOON.com  บริหารงานและดูแลบริการทั่วไทย 
สามารถติดต่อหน้าร้านโดยตรงที่  โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง สาขาเสาชิงช้า