ข้อคิดคติธรรม นักเขียน-บรรณาธิการ ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

บุญอุทิศให้คนเป็นได้หรือไม่ ? ตอนที่ 2

เครดิต / ขอบคุณรูปภาพประกอบบทความจาก
https://www.facebook.com/ssphansat
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ คณาจารย์เลี่ยงเชียง

อุทิศบุญให้คนเป็นได้หรือไม่ ? ตอนที่ 2


ข้อคิดธรรมะ คำคม สารธรรมดีดี โดย ศักดิ์สิทธิ์  พันธุ์สัทธ์

การอุทิศบุญนั้น หากแบ่งตามลักษณะของผู้รับ ก็พอจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ

๑) การอุทิศให้กับคนตายที่ไปเกิดในภพภูมิอื่น
๒) การอุทิศบุญให้กับบุคคลหรือสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่

ในผู้รับทั้ง ๒ ประเภทนั้น ผู้ตายหมายถึง ผู้ตายจากมนุษยแล้วไปเกิดในโลกอื่น จำแนกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ

๑.๑) ปรทัตตูปชีวิเปรต เปรตที่เป็นอยู่ด้วยข้าว ปลาอาหาร เครื่องนุ่งห่มที่ญาติอุทิศให้ กล่าวคือ ถ้าเราทำบุญด้วยอาหาร บุญนั้นก็จะสำเร็จเป็นอาหารให้เขาได้บริโภค ดังนั้น ใครที่คิดว่า ญาติของตนที่ตายไปแล้วชอบกินอาหารแบบนี้ แล้วนำอาหารชนิดนั้นไปทำบุญอุทิศ โปรดรู้ไว้ว่า ญาติผู้นั้นต้องเกิดเป็นปรทัตตูปชีวิเปรตนี่เท่านั้น

๑.๒) สัตว์จำพวกโอปปาติกะ (วิญญาณ) ที่นอกเหนือจากปรทัตตูปชีวิเปรต ได้แก่

  • เทวดา
  • อสุรกาย
  • เปรตจำพวกอื่น
  • สัตว์นรก

ใน ๔ จำพวกนี้ เทวดาและอสุรกาย สามารถรับเอาส่วนบุญที่เราอุทิศให้ได้ แต่บุญที่เกิดจะไม่สำเร็จเป็นข้าวปลาอาหารให้ได้บริโภค เพราะเทวดาและอสุรกายมีอาหารตามผลบุญกรรมของตนอยู่แล้ว เช่น เทวดาก็มีอาหารทิพย์ อสุรกาย เช่นผีต่างๆ ก็กินเครื่องเซ่น กินของสกปรกเป็นต้น แต่บุญที่เขาได้รับเมื่อนุโมทนาบุญ ก็คือ จะเกิดผลหนุนนำให้เขามีรัศมีที่เจิดจ้า มีอายุยืน เลื่อนลำดับชั้นจากเทวดาชั้นต่ำเป็นเทวดาชั้นสูงเป็นต้น

ดังนั้น ไม่ว่าเราจะบุญอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์เจริญภาวนา ก็เราสามารถอุทิศให้เทวดาและอสุรกายได้

ส่วนโอปปาติกะอีก ๒ จำพวกคือ สัตว์นรกและเปรตที่มีกำหนักนั้น เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้กรรม ต้องถูกลงโทษให้ทุกข์ทรมาน ไม่มีโอกาสจะได้รับรู้ถึงความดีทีญาติอุทิศ เหมือนนักโทษที่กำลังถูกลงทัณฑ์ตัดมือตัดเท้า ย่อมไม่มีโอกาสจะไดกินอาหารที่ญาตินำมาให้ได้

๒. การอุทิศบุญให้คนเป็น หรือสัตว์เดรัจฉาน

ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า การอุทิศบุญ จะบังเกิดผลสำเร็จหรือไม่นั้นต้องประกอบด้วยองค์ ๓ อย่างคือ

๑) ผู้ให้ได้ทำบุญและมีบุญอยู่กับตัว เปรียบเหมือนเราจะโอนเงินให้แก่ญาติ เราก็ต้องมีเงินในบัญชีก่อน
๒) ผู้ให้ต้องทำการอุทิศบุญ ถ้าไม่อุทิศให้บุญก็ไม่ไป เปรียบเหมือนมีเงินในบัญชีแล้ว แต่ไม่ยอมโอนหรือโอนไม่เป็น เงินก็ไม่ถึงผู้รับ
๓) ผู้รับต้องอนุโมทนารับเอา เปรียบเหมือนเราโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ที่เราโอนให้ไม่รู้ และไม่ยอมไปถอนเงินมาใช้ หรือเขาไม่ยอมรับเงินที่ให้ เงินนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเขา

บุญที่เราอุทิศให้ก็เช่นกัน
ไม่ว่าผู้รับจะเป็นใคร เป็นคนเป็นหรือคนตาย
ถ้าหากว่าเราทำบุญแล้ว และอุทิศให้แล้ว
ผู้รับไม่รับรู้และไม่ได้อนุโมทนา เขาก็ไม่ได้รับ

ดังนั้น การอุทิศบุญให้กับคนเป็น
เมื่อเราอุทิศให้กับใครก็ให้บอกกล่าวแก่เขาเพื่อให้เขาได้รับรู้
และอนุโมทนา ต่อเมื่อเขาอนุโทนาเท่านั้นบุญจึงจะสำเร็จแก่เขา

ส่วนการอุทิศให้สัตว์ ถ้าสัตว์นั้นรับรู้และรู้จักอนุโมทนา
เขาก็จะได้รับเช่นกัน
แต่จะมีสัตว์สักกี่ตัวที่จะรู้เรื่องบุญบาป
อย่าว่าแต่สัตว์ มนุษย์เราก็มีไม่น้อยที่เขามาบอกกล่าวให้ร่วมอนุโมทนากลับมีใจโกรธเคืองนึกรำคาญตำหนิติเตียนเขา

ทำให้พลาดโอกาสบุญ ไปเพิ่มพูนบาปแก่ตนอย่างน่าเสียดาย
#แชร์ไปได้บุญเพิ่มพูนธรรมทานบารมีแก่ตน
#การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

หนังสือในหมวดเดียวกัน