ข้อคิดคติธรรม นักเขียน-บรรณาธิการ ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

ทำบุญอย่างไร ? ให้รวยทันที ตอนที่ 1

เครดิต / ขอบคุณรูปภาพประกอบบทความจาก
https://www.facebook.com/ssphansat
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ คณาจารย์เลี่ยงเชียง

ทำบุญอย่างไร ? ให้รวยทันที ตอนที่ 1


ข้อคิดธรรมะ คำคม สารธรรมดีดี โดย ศักดิ์สิทธิ์  พันธุ์สัทธ์

ปัจจุบัน หากจะถามว่า ทำบุญหวังอะไร
คำตอบของคนส่วนใหญ่คือ หวังให้รวย หวังให้ถูกหวยรวยเป็นล้าน

ทำบุญแล้วทำให้รวยได้จริงหรือ ?

ในสมัยครั้งพุทธกาล มีนายมาลาการ (ช่างร้อยดอกไม้ถวายพระราชา) คนหนึ่งชื่อ สุมนะ มีหน้าที่เก็บดอกไม้ไปถวายพระราชาทุกวัน วันละ ๘ กำ
เช้าวันหนึ่ง ขณะที่นายสุมนะเก็บดอกไม้ในสวนเพื่อนำเข้าวัง ได้พบกับพระพุทธเจ้าระหว่าง นายสุมนะคิดว่า

"วันนี้นับเป็นโชคของเราโดยแท้ที่ได้พบกับพระพุทธเจ้า และยังมีของที่จะถวายทำบุญอีก
ในวันก่อนๆ บางวันเรามีของทำบุญ อยากจะทำบุญ แต่ก็หาพระไม่ได้
บางวันพบพระแต่ไม่มีของที่จะถวาย วันนี้ ช่างเป็นลาภของเรา

แต่ดอกไม้นี้ เป็นดอกไม้สำหรับถวายพระราชา
ถ้าเราถวายแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีดอกไม้ไปถวายพระองค์
หากเป็นเช่น พระองค์ก็คงจะสั่งประหารเราเป็นแน่"

นายสุมนะมาลาการลังเลอยู่สักพัก จึงตัดสินใจว่า

ถ้าเราดอกไม้ไปถวายพระราชา
อย่างมากก็ได้รับผลเป็นเงินพอเลี้ยงไปวันหนึ่ง
แต่ถ้าเราถวายดอกไม้นี้แก่พระพุทธเจ้า
บุญอานิสงส์จะติดตามเราไปถึงชาติหน้า

ครั้นคิดอย่างนี้ นายสุมนมาลาการ จึงยอมสละชีวิตตนเพื่อแลกกับการทำบุญถวายดอกไม้แด่พระพุทธเจ้า

นายสุมนะมาลาการนำดอกไม้ส่วนหนึ่งถวายพระพุทธเจ้า ส่วนหนึ่งโปรยถวายบูชา

พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานให้ดอกไม้ลอยรอบพระวรกายเสด็จเข้าไปในนคร เพื่อประกาศคุณของความดีของเขา สร้างความปลาบปลื้มแก่นายสุมนะเป็นยิ่งนัก

นายสุมนะมาลาการ ครั้นกลับถึงบ้านได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟัง
ภรรยาเกรงว่าจะถูกตัดหัว จึงเข้าพระราชากราบทูลว่า ตนขอตัดขาดจากสามี โทษอันใดก็ตามที่จะเกิดแก่สามีนั้นตนไม่ขอรับทราบ

พระราชาทรงทราบเรื่องที่นายมาลาการนำดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าแล้ว
พระองค์มิได้ทรงกริ้วแต่ประการใด กลับมีความเลื่อมใสในบุญของนายมาลการเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระองค์เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว

เมื่อภรรยานายสุมนะทูลลาไปแล้ว ทรงรับสั่งให้นายมาลาการเข้าเฝ้า ครั้นทรงทราบว่า นายมาลาการยอมเสียสละชีวิต เพื่อแลกกับการทำบุญเช่นนั้น ก็ทรงนับถือในความกล้าหาญและความตั้งใจในการทำบุญ จึงทรงพระราชทานทรัพย์ พร้อมทั้งข้าทาสบริวารมากมาย พร้อมแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีประจำเมือง มีทรัพย์สินเงินทองและบ้านหลังโต มีข้ารับใช้มากมาย ชาวเมืองต่างเรียกเขาว่า ท่านเศรษฐีสุมน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่านายมาลาการ ทำบุญครั้งเดียว ได้เป็นเศรษฐีชั่วพริบตา ยังไม่ทันข้ามวันด้วยซ้ำ

เหตุใด นายมาลาการถึงรวยทันใจ
จะขอกล่าวในคราวต่อไป แต่ขอยืนยันว่า
ทำบุญแล้วรวยทันใจนั้นเป็นไปได้แน่นอน
แต่จะต้องทำอย่างไรนั้น โปรดติดตามคราวหน้าครับ

#แชร์ไปได้บุญเพิมพูนทานบารมีแก่ตน
#การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

หนังสือในหมวดเดียวกัน