ข้อคิดคติธรรม นักเขียน-บรรณาธิการ ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

ความอุ่นใจของคนทำกรรมดี

เครดิต / ขอบคุณรูปภาพประกอบบทความจาก
https://www.facebook.com/ssphansat
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ คณาจารย์เลี่ยงเชียง

ความอุ่นใจของคนทำกรรมดี


ข้อคิดธรรมะ คำคม สารธรรมดีดี โดย ศักดิ์สิทธิ์  พันธุ์สัทธ์

แม้พระพุทธเจ้าจะสอนในเรื่อง กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว บุญบาปมีจริง นรกสวรรค์ มีจริง

แต่ชาวพุทธหลายๆ คนก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า

คำสอนดังกล่าวนั้น เชื่อได้มากน้อยแค่ไหนเพราะสิ่งที่สอนไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตาได้

ยิ่งในเรื่องนรกสวรรค์ โลกหน้า ชาติหน้าด้วยแล้ว เป็นเรื่องที่ยากแก่การพิสูจน์ได้

 

หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง เคยกล่าวเอาไว้ว่า

โลกหน้า ชาติหน้า ก็เหมือนกับพรุ่งนี้
ถามว่า พรุ่งนี้มีไหม
ตอบว่ามี แต่จะให้เอาวันพรุ่งนี้มาแสดง มาพิสูจน์ให้เห็นในวันนี้ มันก็ไม่ได้

 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ชาวพุทธควรวางท่าทีอย่างไรในเรื่องนี้

 

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเกสปุตตนิคมของชนชาวกาลามะ แคว้นโกศล พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเหตุแห่งความอุ่นใจของคนที่ทำกรรมดีไว้ ๔ ประการคือ

๑) ถ้าปรโลก มีจริง นรกสวรรค์มีจริง คนทำดีย่อมอุ่นใจได้ว่า ตนจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ไม่ไปเกิดในทุคติอบายภูมิแน่นอน

๒) ถ้าปรโลกไม่มีจริง นรก สวรรค์ไม่มีจริง คนทำดีก็อุ่นใจว่า ตนจะไม่มีเดือดร้อนอันใดๆ เพราะการกระทำของตนในปัจจุบัน คือมีชีวิตที่เป็นสุขในปัจจุบัน ไม่ต้องถูกจองจำ ถูกตำหนิถูกนินทาว่าร้าย จากคนในสังงคมอันเกิดจากการทำไม่ดีของตน

๓) ถ้ากรรมที่บุคคลทำมีผลจริง เราไม่ได้ทำความชั่ว เราก็อุ่นใจได้ว่า เราจะไม่ทุกข์เดือดจากกรรมชั่วใดๆ เพราะผลบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำ

๔) ถ้ากรรมไม่มีผล คือไม่ว่าจะทำกรรมดีหรือชั่วอะไรก็ตามแล้วไม่ต้องรับผลใดๆ เราก็อุ่นใจได้ว่า เราเป็นผู้บริสุทธิ์เสมอตัว ไม่เสียหายอะไร

นี่เป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ ในกาลามสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ 12

นรกสวรรค์ โลกนี้ โลกหน้ามีจริงหรือไม่
ไม่ต้องไปรอพิสูจน์ให้เสียเวลา สิ่งที่ต้องทำคือ
ทำดีเอาไว้ก่อน ทำดีให้มากๆ ปลอดภัยที่สุด

และถ้ายิ่งพ้ฒนาจิตจนถึงขั้นละกิเลสให้หมดสิ้นได้ก็จะปลอดภัยถาวร ไม่ต้องกังวลกับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

#แชร์ได้บุญเพิ่มพูนธรรมทานบารมีแก่ตน
#การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

หนังสือในหมวดเดียวกัน