ข้อคิดคติธรรม

สวดมนต์ พิชิตกรรมได้อย่างไร ?

เครดิต / ขอบคุณรูปภาพประกอบบทความจาก
https://www.facebook.com/ssphansat
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ คณาจารย์เลี่ยงเชียง

สวดมนต์ พิชิตกรรมได้อย่างไร ?


ข้อคิดธรรมะ คำคม สารธรรมดีดี โดย ศักดิ์สิทธิ์  พันธุ์สัทธ์

สวดมนต์ พิชิตกรรมได้อย่างไร ?

การสวดมนต์ เป็นกุศลเจตนาเป็นที่มาแห่งบุญได้ถึง ๓ ทาง คือ

ทานมัย บุญจากการให้ทาน เพราะได้อุทิศความดีจากการสวดมนต์ให้แก่สรรพสัตว์ไม่เลือกหน้า

ศีลมัย บุญจากการรักษาศีล เพราะขณะสวดมนต์ จะสำรวมตนให้เรียบร้อยทั้งทางกาย-วาจา

ภาวนามัย บุญจากการฝึกฝนอบรมใจ เพราะขณะที่สวดมนต์นั้น จิตของเราจะไม่ฟุ้งซ่านหวั่นไหว มีใจเป็นสมาธิตั้งมั่น เป็นบาทฐานให้เกิดปัญญาต่อไป

และในทางพุทธศาสนาก็กล่าวว่า สิ่งที่จะช่วยยับยั้งผลของกรรมชั่วต่างๆ ที่กำลังไล่ล่าผู้ทำนั้น ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะช่วยยับยั้งได้ นอกจากสิ่งที่เรียกว่า "บุญ" คือกุศลความดีงามต่างๆ นั่นเอง เมื่อการสวดมนต์ เป็นการสร้างความดีพร้อมทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งยังสงเคราะห์เข้าในเรื่องบุญกิริยาวัตถุทั้งสามนั้น จึงเป็นที่เชื่อกันว่าสามารถที่จะช่วยลดแรงแห่งกรรม โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกรรมชั่วไม่ดีได้

แต่การสวดมนต์ ก็ใช่ว่าจะช่วยให้พ้นได้ทุกกรรมไป ดังที่ท่านพระนาคเสนเถระได้กล่าวไว้ในหนังสือมิลินทปัญหาว่า พระปริตรที่สวดนั้น จะไม่คุ้มครองป้องกันด้วยเหตุสามประการ คือ ถูกแรงกรรมปิดกั้น ถูกแรงกิเลสปิดกั้น มีจิตไม่เชื่อมั่นในพระปริตร จากคำของท่านพระนาคเสนก็ชี้ให้เห็นถึงเรื่องการสวดมนต์ดับกรรม ว่ากรรมบางอย่างพระปริตรก็รักษาได้ กรรมบางอย่างพระปริตรก็ไม่อาจคุ้มครองรักษาได้

นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่มักจะได้รับคำถามเป็นประจำก็คือเรื่องการทำความดีเพื่อชะลอผลกรรมหรือตัดกรรมบางท่านก็ได้แสดงความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะกรรมมันตัดไม่ได้ เจอคำถามนี้ทีไรเป็นได้อธิบายกันยาว ในที่นี้ขอกล่าวเพียงสั้นๆ เป็นเบื้องต้นว่า ในทางพระพุทธศาสนาว่าถึงกรรมข้อหนึ่งชื่อ อุปฆตกรรม แปลว่ากรรมตัดรอน คือตัดรอนผลของกรรมอื่นที่จะตามให้ผล เช่นตัวอย่างพระองคุลิมาล แม้ท่านจะฆ่าคนมาก่อนบวช แต่เพราะมีบุญความดีที่ยิ่งใหญ่จากการได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เลยไม่ต้องไปรับผลกรรมในนรก เป็นต้น

ส่วนในเรื่องการให้ผลกรรมโดยเฉพาะกรรมชั่ว ถ้าจะให้เข้าใจกันง่ายๆ หากอุปมากรรมชั่วที่ให้ผลเผ็ดร้อนก็คงเหมือนเราทานพริกเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเผ็ด ความเผ็ดของพริกก็แตกต่างกันอีกตามชนิดของพริก แต่ทีนี้ เมื่อเรารู้สึกเผ็ดเรามักจะหาวิธีที่จะทำให้หาย ด้วยการทานน้ำเย็นๆ บ้าง อมน้ำแข็งบ้าง บ้วนปากบ้าง ก็ค่อยๆ ทำให้ความรู้สึกเผ็ดร้อนจางหายไป ถามว่ายังมีพริกอยู่ในร่างกายเราไหม ก็ยังคงมีอยู่ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่มันไม่มีผลเป็นความเผ็ดร้อนแล้ว นี่อุปมากันแบบชาวบ้านทั่วไป แต่ถ้าว่ากันตามหลักฐานในคัมภีร์ ท่านก็อุปมาการให้ผลกรรมชั่วนี้ก็คล้ายกับเกลือว่าจะเค็มมากหรือน้อยหรือไม่เค็มเลยก็อยู่ที่ปริมาณน้ำที่เติมลงไป ฉะนั้นสิ่งที่เป็นบุญจงทำให้มากไว้ จะได้มีสิ่งช่วยต้านแรงกรรมอีกทาง

ดังนั้น เมื่อการสวดมนต์เป็นกุศลความดีจึงย่อมมีมือแห่งบุญที่จะช่วยหนุนให้พบสิ่งดีแน่แท้ ขอเพียงแต่ตั้งใจสวดให้จริง

#แชร์ได้บุญเพิ่มพูนธรรมทานบารมีแก่ตน
#การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

หนังสือในหมวดเดียวกัน