พวงหรีดหนังสือธรรมะ สำหรับมอบเป็นธรรมทาน

หนังสือพิมพ์แจก+รายชื่อเจ้าภาพ

ถวายวัด สถานปฏิบัติธรรม

ทำบุญสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี

มอบให้โรงพยาบาล

แจกนักเรียน โรงเรียน

มอบให้ทัณฑสถาน

งานทำบุญต่างๆ

แจกงานศพ

งานฉลองและเลื่อนสมณศักดิ์

ทำบุญวันเกิด

ที่ระลึกงานแต่งงาน


หนังสือเรียนพระ-เณร

หนังสือเรียนบาลี

หนังสือเรียนนักธรรม

หนังสือเรียนธรรมศึกษา

หนังสือธรรมะพระอาจารย์ต่างๆ

สมเด็จพระญาณสังวร

หลวงปู่พุทธทาสภิกุ

หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

พระมหาโพธิวงศาจารย์

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

พระราชธรรมวาที

พระภาวนาเขมคุณ

พระราชญาณกวี

อื่นๆ


ผลงานคณาจารย์เลี่ยงเชียง

ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

ไพยนต์ กาสี

มนิจ ชูชัยมงคล

ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์

ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ

กฤษดา รามัญศรี

ประดิษฐ์ เจาจารึก

รายการพวงหรีดหนังสือธรรมทาน


 • สมุดข่อย-ปั้มทอง-เล็ก-จิ้ว

  สมุดข่อย-ปั้มทอง-เล็ก-จิ้ว

 • ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

  ฿ 5
 • ใบปวารณา 2 สี-ชุดละ30ใบ

  ใบปวารณา 2 สี-ชุดละ30ใบ

  ฿ 7
 • สวดมนต์มงคล-เล่ม1

  สวดมนต์มงคล-เล่ม1

  ฿ 9
 • สวดมนต์นักเรียน-เล่มเล็ก

  สวดมนต์นักเรียน-เล่มเล็ก

  ฿ 9
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-เล่มเล็ก-9744939761

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-เล่มเล็ก-9744939761

  ฿ 10
 • พระในบ้าน-เล่มเล็ก

  พระในบ้าน-เล่มเล็ก

  ฿ 10
 • พระคาถาชินบัญชร-เล่มเล็ก

  พระคาถาชินบัญชร-เล่มเล็ก

  ฿ 10
 • สวดมนต์สงบเย็น

  สวดมนต์สงบเย็น

  ฿ 12
 • บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

  บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

  ฿ 12
 • บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  ฿ 12
 • บทสวดแก้เคราะห์เสริมบารมี

  บทสวดแก้เคราะห์เสริมบารมี

  ฿ 12
 • บทสวด 9 พระปริตร ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย

  บทสวด 9 พระปริตร ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย

  ฿ 12
 • บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย

  บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย

  ฿ 12
 • บทสวดพาหุงมหากาพระคาถาชินบัญชร

  บทสวดพาหุงมหากาพระคาถาชินบัญชร

  ฿ 12
 • มหาเศรษฐีโชคลาภร่ำรวย

  มหาเศรษฐีโชคลาภร่ำรวย

  ฿ 12
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-พระคาถาชินบัญชร

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-พระคาถาชินบัญชร

  ฿ 15
 • คำแม่สอน

  คำแม่สอน

  ฿ 15
 • พระคุณแม่

  พระคุณแม่

  ฿ 15
 • ความรักของแม่

  ความรักของแม่

  ฿ 15
 • พระคุณพ่อ

  พระคุณพ่อ

  ฿ 15
 • คำพ่อสั่ง

  คำพ่อสั่ง

  ฿ 15
 • ความรักของพ่อ

  ความรักของพ่อ

  ฿ 15
 • อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ-ปกหลวงพ่อจรัญ-เล่มเล็ก

  อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ-ปกหลวงพ่อจรัญ-เล่มเล็ก

  ฿ 15
 • พ่อพระของลูก

  พ่อพระของลูก

  ฿ 15
 • สวดมนต์ภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์พิชิตเคราะห์แก้กรรม-เล่มเล็ก

  สวดมนต์ภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์พิชิตเคราะห์แก้กรรม-เล่มเล็ก

  ฿ 15
 • เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า-เล่มเล็ก

  เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า-เล่มเล็ก

  ฿ 15
 • แม่พระของลูก

  แม่พระของลูก

  ฿ 15
 • สวดมนต์มงคล-เล่ม 3

  สวดมนต์มงคล-เล่ม 3

  ฿ 15
 • รู้ทันกรรม-แก้ไขกรรมได้ทันเวลา-และอานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ

  รู้ทันกรรม-แก้ไขกรรมได้ทันเวลา-และอานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ

  ฿ 18
 • นาฬิกาชีวิต-ถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรม-สวดมนต์ดลพ้นกรรม

  นาฬิกาชีวิต-ถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรม-สวดมนต์ดลพ้นกรรม

  ฿ 18
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-ต้นฉบับเดิม-คาถาชินบัญชร

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-ต้นฉบับเดิม-คาถาชินบัญชร

  ฿ 18
 • วางใจให้ไกลทุกข์

  วางใจให้ไกลทุกข์

  ฿ 18
 • สวดมนต์นักเรียน

  สวดมนต์นักเรียน

  ฿ 18
 • สวดมนต์สะเดาะเคราะห์แก้กรรม-วิธีทำดีตอบแทนคุณพ่อแม่

  สวดมนต์สะเดาะเคราะห์แก้กรรม-วิธีทำดีตอบแทนคุณพ่อแม่

  ฿ 18
 • โรคประหลาดหนามแทงหลัง

  โรคประหลาดหนามแทงหลัง

  ฿ 18
 • สวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่ แก้ไขเวรกรรม

  สวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่ แก้ไขเวรกรรม

  ฿ 18
 • นิมิตกฎแห่งกรรม

  นิมิตกฎแห่งกรรม

  ฿ 18
 • มหัศจรรย์แห่งการให้อภัย

  มหัศจรรย์แห่งการให้อภัย

  ฿ 18
 • บทสวดมนต์ไหว้พระ ชนะกรรม เพื่อความรุ่งเรืองของชีวิต

  บทสวดมนต์ไหว้พระ ชนะกรรม เพื่อความรุ่งเรืองของชีวิต

  ฿ 18