พวงหรีดหนังสือธรรมะ สำหรับมอบเป็นธรรมทาน

หนังสือพิมพ์แจก+รายชื่อเจ้าภาพ

ถวายวัด สถานปฏิบัติธรรม

ทำบุญสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี

มอบให้โรงพยาบาล

แจกนักเรียน โรงเรียน

มอบให้ทัณฑสถาน

งานทำบุญต่างๆ

แจกงานศพ

งานฉลองและเลื่อนสมณศักดิ์

ทำบุญวันเกิด

ที่ระลึกงานแต่งงาน


หนังสือเรียนพระ-เณร

หนังสือเรียนบาลี

หนังสือเรียนนักธรรม

หนังสือเรียนธรรมศึกษา

หนังสือธรรมะพระอาจารย์ต่างๆ

สมเด็จพระญาณสังวร

หลวงปู่พุทธทาสภิกุ

หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

พระมหาโพธิวงศาจารย์

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

พระราชธรรมวาที

พระภาวนาเขมคุณ

พระราชญาณกวี

อื่นๆ


ผลงานคณาจารย์เลี่ยงเชียง

ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

ไพยนต์ กาสี

มนิจ ชูชัยมงคล

ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์

ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ

กฤษดา รามัญศรี

ประดิษฐ์ เจาจารึก

รายการพวงหรีดหนังสือธรรมทาน


 • สมุดข่อย-ปั้มทอง-เล็ก-จิ้ว

  สมุดข่อย-ปั้มทอง-เล็ก-จิ้ว

 • ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

  ฿ 5
 • ใบปวารณา 2 สี-ชุดละ30ใบ

  ใบปวารณา 2 สี-ชุดละ30ใบ

  ฿ 7
 • สวดมนต์มงคล-เล่ม1

  สวดมนต์มงคล-เล่ม1

  ฿ 9
 • สวดมนต์นักเรียน-เล่มเล็ก

  สวดมนต์นักเรียน-เล่มเล็ก

 • พระในบ้าน-เล่มเล็ก

  พระในบ้าน-เล่มเล็ก

  ฿ 10
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-เล่มเล็ก-9744939761

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-เล่มเล็ก-9744939761

  ฿ 10
 • พระคาถาชินบัญชร-เล่มเล็ก

  พระคาถาชินบัญชร-เล่มเล็ก

  ฿ 10
 • สวดมนต์สงบเย็น

  สวดมนต์สงบเย็น

  ฿ 12
 • บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

  บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

  ฿ 12
 • บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  ฿ 12
 • บทสวดแก้เคราะห์เสริมบารมี

  บทสวดแก้เคราะห์เสริมบารมี

  ฿ 12
 • บทสวด 9 พระปริตร ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย

  บทสวด 9 พระปริตร ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย

  ฿ 12
 • บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย

  บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย

  ฿ 12
 • บทสวดพาหุงมหากาพระคาถาชินบัญชร

  บทสวดพาหุงมหากาพระคาถาชินบัญชร

  ฿ 12
 • มหาเศรษฐีโชคลาภร่ำรวย

  มหาเศรษฐีโชคลาภร่ำรวย

  ฿ 12
 • โพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรค (ปกใหม่)

  โพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรค (ปกใหม่)

  ฿ 28
 • ธรรมะจากพระดี (หนังสือมือ2)

  ธรรมะจากพระดี (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • ความรักของพ่อ

  ความรักของพ่อ

  ฿ 15
 • รำลึกธรรมคำสอน หลวงพ่อจรัญ (หนังสือมือ2)

  รำลึกธรรมคำสอน หลวงพ่อจรัญ (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • ระวังจะเกิดเป็นผี (หนังสือมือ2)

  ระวังจะเกิดเป็นผี (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • บูชาศาลศักดิ์สิทธิ์ (หนังสือมือ2)

  บูชาศาลศักดิ์สิทธิ์ (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • พ่อพระของลูก

  พ่อพระของลูก

  ฿ 15
 • ระวังจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน (หนังสือมือ2)

  ระวังจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • สวดมนต์ภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์พิชิตเคราะห์แก้กรรม-เล่มเล็ก

  สวดมนต์ภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์พิชิตเคราะห์แก้กรรม-เล่มเล็ก

  ฿ 15
 • ศรัทธา กุญแจสู่ความสำเร็จ ร่ำรวย เปิดประตูสู่นิพพาน (หนังสือมือ2)

  ศรัทธา กุญแจสู่ความสำเร็จ ร่ำรวย เปิดประตูสู่นิพพาน (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • ความรักของแม่

  ความรักของแม่

  ฿ 15
 • เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม (หนังสือมือ2)

  เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • พระอรหันต์ 7 ขวบ

  พระอรหันต์ 7 ขวบ

  ฿ 15฿ 19
 • แม่พระของลูก

  แม่พระของลูก

  ฿ 15
 • อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ-ปกหลวงพ่อจรัญ-เล่มเล็ก

  อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ-ปกหลวงพ่อจรัญ-เล่มเล็ก

  ฿ 15
 • เจาะเวลาหาพระพุทธเจ้า ด้วยนิทานชาดก (หนังสือมือ2)

  เจาะเวลาหาพระพุทธเจ้า ด้วยนิทานชาดก (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า-เล่มเล็ก

  เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า-เล่มเล็ก

  ฿ 15
 • แรงบาป (หนังสือมือ2)

  แรงบาป (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • บทสวดมนต์และพระคาถา

  บทสวดมนต์และพระคาถา

  ฿ 15
 • กฎแห่งกรรม (หนังสือมือ2)

  กฎแห่งกรรม (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • ตั้งชื่อให้ถูกโฉลก (หนังสือมือ2)

  ตั้งชื่อให้ถูกโฉลก (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • 100 สูตร สมุนไพรไกลโรค (หนังสือมือ2)

  100 สูตร สมุนไพรไกลโรค (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • เลขฝันบันดาลโชค (หนังสือมือ2)

  เลขฝันบันดาลโชค (หนังสือมือ2)

  ฿ 15฿ 19
 • สวดมนต์มงคล-เล่ม 3

  สวดมนต์มงคล-เล่ม 3

  ฿ 15