ไพยนต์ กาสี (พย) ผลงานหนังสือธรรมะ สื่อสารธรรมที่ผ่านมา

ไพยนต์ กาสี คณาจารย์เลี่ยงเชียง
ไพยนต์ กาสี (พย.)

น.ธ.เอก., ป.ธ.6, พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
หัวหน้ากองบรรณาธิการ เด็กดีมีบุญ


 • โพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรค (ปกใหม่)
 • สวดมนต์ภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์พิชิตเคราะห์แก้กรรม-เล่มเล็ก
 • สวดมนต์สะเดาะเคราะห์แก้กรรม วิธีทำดีตอบแทนคุณพ่อแม่
 • สวดมนต์อย่างไรให้ได้บุญกุศลสูงสุด
 • ชั่วดีอยู่ที่ตัวทำ
 • สวดมนต์ตลอดปีโชคดีตลอดไป
 • สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้สมุนไพรรักษาตัวยามเจ็บป่วย
 • ชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเอง
 • รู้ทันกรรม-แก้ไขกรรมได้ทันเวลา-และอานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
 • สวดพระปริตรพิชิตกรรม
 • สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล
 • ทางแห่งความสุข
 • บทสวดมนต์ไหว้พระ ชนะกรรม เพื่อความรุ่งเรืองของชีวิต
 • สวดมนต์นักเรียน
 • สวดมนต์แก้กรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า
 • สวดมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาทำให้อายุยืน
 • สวดมนต์ง่ายๆได้บุญทันตาเห็น
 • สวดมนต์ไหว้พระชนะเคราะห์กรรม
 • แก้เคราะห์กรรมทำได้เอง
 • กรรมตามทัน
 • กรรมลิขิต
 • สวดมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ทำให้อายุยืน
 • สวดพระคาถา โพชฌังคปริตร พิชิตโรค พิชิตทุกข์ สบสุขกายใจ
 • กินอยู่อย่างไรให้อายุยืน
 • สวดมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์พิชิตเคราะห์แก้กรรมร้าย
 • เกิดแก่เจ็บตายอย่างไรให้ใจเป็นสุข
 • มหามงคลสถาน พระธาตุประจำวัน-ปีเกิด
 • ย้อนรอยกรรม
 • สวดมนต์ภาวนาทางเกิดบุญหนุนพ้นเวรกรรม
 • โพชฌังคปริตร-พุทธฤทธิ์พิชิตโรค (ปกเก่า)
 • อโหสิกรรมดับกรรมทันตา
 • คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ
 • หนี้เวรกรรมข้ามชาติได้-สวดมนต์ให้ชีวิตรุ่งเรือง
 • พุทธมนต์คาถารักษาโรค
 • ธรรมะจากชาดก
 • สวดมนต์แก้เคราะห์กรรมทำง่ายได้บุญสูงสุด