ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์ ผลงานหนังสือสื่อธรรมที่ผ่านมา

ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์ คณาจารย์เลี่ยงเชียง
ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์

น.ธ.เอก., ป.ธ.9
นักเขียน


  • โรคประหลาดหนามแทงหลัง
  • โรคประหลาดหนามแทงหลัง
  • วางใจให้ไกลทุกข์
  • ยอดบุญ
  • พระในบ้าน (18 บ.)
  • สวดมนต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-มหาเมตตาใหญ่
  • ทุกข์แค่ไหนก็ดับได้
  • สวดมนต์ตลอดปี บูชานพเคราะห์