กฎแห่งกรรมและวิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

๑. กฏแห่งกรรม
- กรรมคือกฏธรรมชาติ
- เกิดเป็นมนุษย์ สุดแสนจะยาก
- เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที ต้องทำความดีไว้เป็นตรา
- อันตราย = ผลของกรรม
- ทำกรรมชั่วร้าย ระวังประสบอันตรายในชาตินี้
- ดวงดี ดวงร้าย ใครเป็นผู้กำหนด
- ดี - ชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
- ศรัทธากับกฏแห่งกรรม
- กฏแห่งกรรม หลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา
- เจตนา มี กรรมมา เจตนา ไม่มา กรรมไม่มี
- กรรมมีทั้งดีและชั่ว
- คิดไม่ดีก็มีโทษ
- กรรมของตน โอนไม่ได้
- กรรม ชั่ว - ดี มีผล ๒ ชั้น
- คนไม่เชื่อกฏแห่งกรรม เพราะมองเพียงผลในชั้นธรรมดา
- ต่างกรรม ต่างให้ผล ต่างวาระ
- ทำดี ได้ดี ต้องทำให้ถึงดี
- สภาพจิตเป็นเครื่องวัดผลกรรม
- เจริญกรรมฐานด้วยสติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้
๒. วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่
- ทำตัวให้มีดี ชื่อว่าได้ใช้หนี้พ่อแม่
- อกตัญญูต่อพ่อแม่ ชีวิตมีแต่ตกต่ำ
- อยากได้ดีต้องยึดมั่นกตัญญู
- จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
- ลูกจะเป็นคนดีหรือไม่ อยู่ที่ผู้ใหญ่ใส่ใจดูแล
- พฤติกรรมของพ่อแม่ แผ่อิทธิพลมาถึงลูก
- ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
- พ่อแม่ยุคใหม่ โปรดเข้าใจลูกด้วย
- วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
- ๓ รู้ ๓ ดี มี ๕ ภูมิ
- คุณของบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
๓. อิสวาสุ พาหุง มหากาฯ คาถาชนะมาร
- สวดพาหุง มหากาฯ นำพาชีวิตสู่ความรุ่งเรือง
- ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
- ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
- ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
- ๕. บทไตรสรณคมน์
- ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิ)
- ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (สวา)
- ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (สุ)
- ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
- ๑๑. สัพพมงคลคาถา
- ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
- ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
- ๑๗. บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
- ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- ๑๙. เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
- ๒๐. บทอธิษฐานจิต

Additional information

น้ำหนัก70 g
ขนาด14.5 × 21 cm