กฎแห่งกรรม-วิญญาณรายงานตัว

฿ 28

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**กฎแห่งกรรม วิญญาณรายงานตัว**
- นายวิโรจน์เป็นคนรักษาศีล ไม่ข้องแวะอบายมุข
- นายวิโรจน์บอกเจริญสติปัฏฐานแล้วซึ้งใจ
- นายวิโรจน์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
- วิญญาณนายวิโรจน์คุยกับหลวงพ่อ
- นึกถึงที่ใดก่อนตายจิตก็มุ่งไปสู่ที่นั่น
- หลวงพ่อเจอพระไม่สนใจกรรมฐาน
- วิญญาณนายวิโรจน์มากราบหลวงพ่อ
- วิญญาณนายวิโรจน์เล่าถึงอุบัติเหตุ
- หลวงพ่อเล่าถึงค่ายบางระจัน
- นายวิโรจน์บอกหลวงพ่อว่าตนตายแล้ว
- วิญญาณนายวิโรจน์ซึ้งใจที่เคยได้ทŽกรรมฐาน
- สวดในงานศพ สวดให้คนเป็นฟัง ไม่ใช่ให้คนตาย
- เวลามีค่า ให้หมั่นสะสมบุญบารมี
- คิดดีทำดี ตายไปจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี
- พระไม่ยอมให้วิญญาณนายวิโรจน์พักด้วย
- ผีนายวิโรจน์รู้เวลานักศึกษามาถึง
- ผีนายวิโรจน์ลาไปพัก ลอยหายไปตรงวิหารหลวงพ่อโต
- ความเป็นมาวิหารหลวงพ่อโต
- พระปริญญาโทขอรับกรรมฐานไปปฏิบัติ
- นักศึกษามาดึกตรงตามที่ผีนายวิโรจน์บอก
- อ.สมเดชขอกลับไปร่วมงานเผาศพ นายวิโรจน์
- นรกสวรรค์ไม่ใช่อยู่บนฟ้าหรือในดินแต่อยู่ร่วมกับเรา
- เจริญวิปัสสนาแม้แต่ผี วิญญาณก็ทำได้

สวดมนต์ประจำวัน
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
๖. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๗. บทสัพพมงคลคาถา
๘. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
๙. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๒. คำขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm