กรรมสนองกรรมและวิธีทำบุญใช้หนี้กรรม

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

กรรมสนองกรรม 
- ให้ทุกข์แก่เขา กรรมตามเราทัน 
- ทำบุญมาต่างกัน จึงเกิดมาไม่เหมือนกัน 
- สร้างบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา พาตนพ้นภัย 
- บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็นประโยชน์ ทุกข์โทษไม่มี 
- วิธีสร้างความดีให้กับดวงด้วยตัวเอง 
- เร่งฝึกจิตด้วยกรรมฐาน คือ การสร้างที่พึ่งให้กับตน 
- ผลของกรรมร้าย แก้ได้ด้วยการเจริญกรรมฐาน 
- กฎแห่งกรรม ทำให้เรา-เขา มีความแตกต่าง 
- ปิดทางก่อกรรม ต้องสำรวมอายตนะ 6 
- ขี้โรค พิการ อายุสั้น ผลกรรมของการฆ่าสัตว์ 
- พบความพิบัติขัดสน ผลกรรมของการลักทรัพย์ 
- ครอบครัวย่อยยับ ผลกรรมของความมักมากในกาม 
- พบแต่ความหลอกลวง ผลพวงของกรรมชอบโกหกคนอื่นมาก่อน 
- ปัญญาอ่อนไม่สมประกอบ ผลกรรมของการชอบเสพสิ่งเสพติด 
- แผ่เมตตาให้ทุกชีวิตที่เคยทำกรรมกับเขา ผ่อนผลกรรมของเราให้เบาลง
- ตกลงใจสู้เวทนาเวลาปฏิบัติ จะทราบชัดถึงผลของกรรมในอดีตที่ผ่านมา 
- บิดา มารดา ทำกรรมไม่ดี มีความเดือดร้อนถึงลูกหลาน 
- จะใช้กรรมฐานแก้กรรม ต้องทำให้จริงแท้ 
- แก้กรรมเก่า ด้วยการยอมชดใช้หนี้กรรม 
- อำนวยพรให้ทุกท่านพ้นกรรม
วิธีทำบุญตัดกรรม
- บุญ คือ ความสุข สบายอก สบายใจ 
- สุขในทางโลก มีทุกข์เจือปน 
- สุขของปุถุชนระคนด้วยกิเลส 
- สุขแท้ เกิดจากเหตุกำหนดจิตในพระกรรมฐาน 
- จิตสดชื่นเบิกบานเพราะรักษาศีลไม่ขาด 
- อำนาจวาสนามาจากบุญแท้จริง 
- กรรมฐานคือการสร้างรากฐานแก่ชีวิต 
- บุญนั้นทำแทนกันไม่ได้ 
- ในบุญนั้น แม้เป็นพ่อคนแม่คนก็อย่าหวังพึ่งใคร 
- สุขทางกาย พ่อแม่เตรียมพร้อมให้ 
- สุขทางใจ ต้องเตรียมพร้อมให้ถูกทาง 
- เตรียมผิดทาง ระวังตายไปเป็นเปรต 
- อำนาจโลภกิเลส เป็นเหตุให้จิตมัวหมอง 
- ทาน ศีล ภาวนา ต้องบำเพ็ญให้ครบ 
- ผู้เจริญกรรมฐานจะพบพระที่ใจประเสริฐ 
- เครื่องหมายคนดีลำเลิศ คือ กตัญญูกตเวทิตาธรรม 
- ผู้เจริญกรรมฐานอยู่เป็นประจำ ทำให้รู้สำนึกถึงผู้มีพระคุณ 
- ต้นทุนหลักของชีวิต คือ กตัญญูกตเวที 
- จะกี่ร้อยพันความดี กตัญญูกตเวทีมาเป็นที่หนึ่ง 
- ผู้รู้ซึ้งพระคุณคน ไม่มีวันอับจนตลอดชีวิต 
อานิสงส์ของการสวดมนต์ ชุด อิสะวาสุ พาหุง มะหากา ฯ คาถาชนะมาร
- บทบูชาพระรัตนตรัย 
- บทกราบพระรัตนตรัย 
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า 
- บทขอขมาพระรัตนตรัย 
- บทไตรสรณคมน์ 
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) 
- ชัยปริตร (มหากา) 
- สัพพมงคลคาถา 
- บท อิติปิ โส เท่าอายุ + 1 
- พระคาถาชินบัญชร 
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง 
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
- บทแผ่ส่วนกุศล 
- บทอธิษฐานอโหสิกรรมแก่กันและกัน 
- บทอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร 
- คำสมาทานก่อนปฏิบัติกรรมฐาน 
- บทอธิษฐานจิต 

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 120 g
ขนาด 14.5 x 21 cm