กายหายไข้ ใจหายทุกข์

18฿

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


กายหายไข้ ใจหายทุกข์
สรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองตามเหตุปัจจัย
ความเจ็บไข้หรือหายป่วยก็เป็นเช่นนั้นตามเหตุปัจจัย
มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรชีวิตจะพ้นเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
เห็นความเป็นเช่นนั้นเองในสังขาร จะไม่ทุกข์ทรมานเพราะหลงสมมติ
สังขาร หรือ วิสังขาร ล้วนมีความเป็นเช่นนั้นของมันเอง
ว่างจากตัวตนเมื่อใดก็หมดเหตุปัจจัยให้ต้องทุกข์
เข้าถึงหัวใจของพระธรรมจะเห็นความไม่น่าเอาในทุกสิ่ง
เพราะยึดถือกิริยาว่าเป็นของตนจึงส่งผลให้เกิดกรรม
เมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรยึดถือได้ก็จะสมัครใจดับไม่เหลือ
เป็นพุทธบริษัทต้องเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองให้ได้
ความทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าใจปรากฎ "ความเป็นเช่นนั้นเอง"
เข้าถึงความเป็นเช่นนั้นได้จิตใจสงบพบนิพพาน
สวดมนต์ชนะโรค

 

 

 

สารบัญภายในเล่มสำดับการสวดมนต์

๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิสวาสุ)
๕. บทติลักขณาทิคาถา (ไตรลักษณ์)
๖. บทภารสุตตคาถา (ขันธ์ ๕ ภาระหนัก)
๗. บททวัตติงสาการปาฐะ
๘. บทพิจารณาสังขาร
๙. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
๑๐. บทโพชฌังคปริตร
๑๑. บทสัพพมงคลคาถา
๑๒. ทำสมาธิรักษาโรค

ลมหายใจ ช่วยขับไล่ความร้อน ถอนพิษไข้

๑๓. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๖. บทอธิษฐานจิต

 

 

 

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 60 g
ขนาด 11 x 16 cm