การตีความพุทธศาสนสุภาษิต

฿ 95

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ความนำ 
ทำไมต้องตีความ 
ความเสี่ยงในการตีความพุทธศาสนสุภาษิต 
การตีความกับการเทศน์ 
วัตถุประสงค์ของการตีความพระพุทธพจน์ 
พื้นฐานสำคัญในการตีความพุทธศาสนสุภาษิต 
แนวการตีความทั่วไป 
รูปแบบการตีความพุทธศาสนสุภาษิต 
เนตติปกรณ์ 
การตีความตามแนวเทสนาหาระ 
ตัวอย่างการตีความของบุรพาจารย์ 
พุทธพจน์กับการตีความ 
แนวการตีความในการเทศนา 
ตัวอย่างการเทศนาของพระมหาเถระในอดีต 
บทสรุปแห่งการตีความ 
บทส่งท้าย 
หนังสืออ้างอิง

Additional information

น้ำหนัก 150 g
ขนาด 14.5 x 21 cm