การตีความพุทธศาสนสุภาษิต

฿ 95

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ความนำ
ทำไมต้องตีความ
ความเสี่ยงในการตีความพุทธศาสนสุภาษิต
การตีความกับการเทศน์
วัตถุประสงค์ของการตีความพระพุทธพจน์
พื้นฐานสำคัญในการตีความพุทธศาสนสุภาษิต
แนวการตีความทั่วไป
รูปแบบการตีความพุทธศาสนสุภาษิต
เนตติปกรณ์
การตีความตามแนวเทสนาหาระ
ตัวอย่างการตีความของบุรพาจารย์
พุทธพจน์กับการตีความ
แนวการตีความในการเทศนา
ตัวอย่างการเทศนาของพระมหาเถระในอดีต
บทสรุปแห่งการตีความ
บทส่งท้าย
หนังสืออ้างอิง

Additional information

น้ำหนัก150 g
ขนาด14.5 x 21 cm