ความประเสริฐแห่งพุทธศาสนา-กัณฑ์ชุด

499฿

มีสินค้าอยู่ 1000

รายละเอียด

 

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง เสรีภาพ
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ประสานไมตรี
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ที่พึ่งของมวลมนุษย์
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง การถือเหตุผลเป็นหลัก
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง ที่พึ่งของตน
กันฑ์ที่ ๖ เรื่อง ยอดนักเสียสละ
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง ประคองความดีเหมือนเกลือคงความเค็ม
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง วางใจเป็นกลาง
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง ใฝ่สันติ
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง มิตรภาพ