คาถาต่ออายุอุณหิสสวิชัย

฿ 18

รหัสสินค้า : 9786162682902
โดย. : ณัฐพันธ์  ปิ่นทวีเกียรติ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 71 หน้า
ขนาด : 11×16 cm.

“ธรรมะซึ่งเป็นเหมือนผ้าประเจียดนั้น มีอยู่ในโลก”

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


คาถาต่ออายุอุณหิสสวิชัย
ธรรมะเป็นเหมือนผ้าประเจียด
ธรรมะป้องกันความตายมีอยู่ในโลกนี้
ป้องกันความตาย มีความหมาย ๒ ประการ
ป้องกันความตายต้องอาศัยธรรมะ
ธรรมะที่แปลว่า "หน้าที่" มีความสำคัญกว่าคำแปลอื่นๆ
ไม่ทำหน้าที่ให้ถูกธรรม ย่อมนำความตายมาให้
เข้าถึงความจริงของธรรมชาติแคล้วคลาดจากโรคภัยและความตาย
มีธรรมะเหมือนมีเครื่องปะทะมัจจุราช
มีธรรมะจะไม่ตายก่อนสิ้นอายุขัย
ปฏิบัติธรรมะเหมือนมีผ้าประเจียดคุ้มครอง
เพราะยึดมั่นในร่างกายความตายจึงก่อทุกข์
เมื่อเห็นโลกเป็นของว่างจิตก้วางไม่ยึดถือเป็นตัวเรา ของเรา
ไม่เผลอสติ กิเลสก็ไม่เกิด
ไม่มีอุปาทาน เกิด-ตายก็เป็นเพียงมายา
ทำประโยชน์โดยไม่ยึดถือคือธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้า
จิตไม่มีอุปาทาน จะเบิกบานสุขที่สุด
เร่่งสร้างธรรมะเป็นที่พึ่ง เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์
เคล็ดการสวดอุณหิสสวิชัย-คาถาต่ออายุ
ลำดับการสวดมนต์
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎สวาสุ)
๕. บทอุณ๎หิสสวิชยคาถา
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. ทำสมาธิ
๘. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๙. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุศล

Additional information

ขนาด ไม่ระบุ