คาถาต่ออายุอุณหิสสวิชัย

18฿

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่มคาถาต่ออายุอุณหิสสวิชัย

ธรรมะเป็นเหมือนผ้าประเจียด
ธรรมะป้องกันความตายมีอยู่ในโลกนี้
ป้องกันความตาย มีความหมาย ๒ ประการ
ป้องกันความตายต้องอาศัยธรรมะ
ธรรมะที่แปลว่า "หน้าที่" มีความสำคัญกว่าคำแปลอื่นๆ
ไม่ทำหน้าที่ให้ถูกธรรม ย่อมนำความตายมาให้
เข้าถึงความจริงของธรรมชาติแคล้วคลาดจากโรคภัยและความตาย
มีธรรมะเหมือนมีเครื่องปะทะมัจจุราช
มีธรรมะจะไม่ตายก่อนสิ้นอายุขัย
ปฏิบัติธรรมะเหมือนมีผ้าประเจียดคุ้มครอง
เพราะยึดมั่นในร่างกายความตายจึงก่อทุกข์
เมื่อเห็นโลกเป็นของว่างจิตก้วางไม่ยึดถือเป็นตัวเรา ของเรา
ไม่เผลอสติ กิเลสก็ไม่เกิด
ไม่มีอุปาทาน เกิด-ตายก็เป็นเพียงมายา
ทำประโยชน์โดยไม่ยึดถือคือธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้า
จิตไม่มีอุปาทาน จะเบิกบานสุขที่สุด
เร่่งสร้างธรรมะเป็นที่พึ่ง เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์
เคล็ดการสวดอุณหิสสวิชัย-คาถาต่ออายุ

สารบัญภายในเล่มลำดับการสวดมนต์


๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎สวาสุ)
๕. บทอุณ๎หิสสวิชยคาถา
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. ทำสมาธิ
๘. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๙. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุศล

 

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด ไม่ระบุ