คิดถึงแม่

18฿

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


คำนำ โดย พระธีร์นวัช  ญาณสิทฺธิวาที
คิดถึง "แม่"  พระธีร์นวัช  ญาณสิทฺธิวาที
พระธรรมเทศนาเมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
ณ ลานธรรมช่อระกา บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

สารบัญภายในเล่ม


สวดมนต์บูชา "พระในบ้าน"

1. บทกราบพระรัตนตรัย
2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
3. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
4. บทสรรเสริญพระคุณพ่อแม่
5. บทเคารพพระคุณพ่อแม่
6. บทเคารพพรพะคุณพ่อแม่ (ทำนองสรภัญญะ)
7. บทขอขมาพ่อแม่
8. บทแผ่ส่วนกุศล

 

 

[smart_search id="1"]