คู่มือการแปลธรรมบท

40฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บทที่ ๑ วิธีดูหนังสือเบื้องต้น
บทที่ ๒ ว่าด้วยศัพท์ประกอบเป็นรูปประโยค
บทที่ ๓ ประโยค
บทที่ ๔ วิธีดูหนังสือก่อนจะแปล
บทที่ ๕ วิธียกศัพท์ขึ้นแปล
บทที่ ๖ ว่าด้วยวิธีเติมต่างๆ
บทที่ ๗ ว่าด้วยหลักวิธีรวบ
บทที่ ๘ ว่าด้วยวิธีแปลศัพท์ต่างๆ
บทที่ ๙ ว่าด้วยวิธีแปลโดยทั่วไป
บทที่ ๑๐ ว่าด้วยวิธีแปลโดยทั่วไป (ต่อ)
บทที่ ๑๑ ว่าด้วยประโยคแบบต่างๆ
บทที่ ๑๒ ว่าด้วยหลักการแปลอรรถกถา
บทที่ ๑๓ ว่าด้วยหลักการแปลอรรถกถา (ต่อ)
บทที่ ๑๔ ว่าด้วยรูปประโยคต่าง ๆ พร้อมด้วยวิธีแปลโดยอรรถ

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm