คู่มือบาลีไวยากรณ์-ฉบับแผนผัง

38฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำอนุโมทนา
คำชี้แจง
คำแนะนำในการดูคู่มือ
แผนผังบาลีไวยากรณ์
แผนผังอิสระ (สมัญญาภิธาน)
แผนผังสนธิ
แผนผังนามศัพท์
แผนผังสังขยา
แผนผังอัพยยศักดิ์
แผนยังอาขยาต
แผนผังกิตก์
แผนผังกิริยากิตก์
แผนผังสมาส
แผนผังตัทธิต
แบบแจกนามมามในสามลิงค์
แบบแจกกติปยศัพท์
แบบแจกปกติสังขยา
แบบแจกปุริสสัพพนาม, วิเสนสัพพนาม
รูปวิเคราะห์สมาส
รูปวิเคราะห์ตัทธิต
แผนผังหลักสํมพันธ์
หลักสัมพันธ์ที่นอกจาก ๓ แผนก

 

 

 

Additional information

น้ำหนัก 100 g
ขนาด 20.8 x 29.5 cm