คู่มือพระบวชใหม่-ข้อเตือนใจสำหรับบรรพชิต

40฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

- การบวชคืออะไร
- การบวชสมบูรณ์แบบ
- การบวชชั่วคราว
- วิธีบรรพชาอุปสมบท
- สรุปความ
- อานิสงส์ของการบวช
- ที่ตั้งที่อาศัยของบรรพชา
- การบอกกัมมัฏฐาน
- กิจวัตรที่สำคัญของพระบวชใหม่
- กิจวัตร ๑๐ อย่าง
- วิธีแสดงอาบัติ
- การขอขมาโทษ
- บทพิจารณาต่างๆ
- วิธีประเคน
- เครื่องบริขาร
- วิธีรักษาบาตร
- การสนทนาธรรม
- สีกามาหาจะทำอย่างไร
- เมื่ออยู่ภายในวัด
- อโคจร
- คำแทนชื่อ
- หน้าที่และมรรยาทของภิกษุ
- บทกรวดน้ำ
- บทแผ่เมตตา
- ภาคผนวก
- วิธีอ่านคำบาลี
- ท่านอยู่ในประเภทไหน

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด 13 x 18.5 cm