คู่มือมนุษย์ เล่ม 1 หัวใจพุทธศาสนา

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๑. ศาสนา และ ศีลธรรม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน
- ศาสนา มีความหมายกว้างขวางกว่า ศีลธรรม
- พุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศีลธรรมสากล ถึงกับพ้นทุกข์ได้เด็ดขาด
๒. ที่สุดของพุทธศาสนา คือการสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
- เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็เข้าใจพุทธศาสนาได้ง่าย
- รู้จริง ปฏิบัติถูก ทุกข์ไม่เกิด
๓. รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้น คือ รู้สิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง
- การปฏิบัติทั้งหมดตามหลักพุทธศาสนา มุ่งสอนให้รู้ว่า สิ่งทั้งปวงคืออะไร ตามความเป็นจริง
- เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุด จักหลุดพ้นจากทุกข์
- เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เท่ากับรู้ใจความทั้งหมดของพระไตรปิฎก
๔. คำสอนทั้งหมดในพุทธศาสนาแม้อริยสัจจ์ ๔ ก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร 
- เมื่อถือว่าหลักอริยสัจจ์ ๔ ประการนี้ เป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนา
- อริยสัจจ์ข้อ ๑ บอกให้รู้ว่า สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ คือ บอกให้รู้ว่า สิ่งทั้งปวงเป็นอะไร
- อริยสัจจ์ข้อ ๒ บอกให้รู้ว่า ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คือ สอนว่า อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
- อริยสัจจ์ข้อ ๓ บอกให้รู้ว่า เพราะไม่รู้จักความดับทุกข์คืออะไร จึงไม่มีใครปรารถนาจะดับทุกข์
- อริยสัจจ์ข้อ ๔ บอกให้รู้ว่า เพราะไม่รู้จักมรรคคือะไร จึงไม่มีใครไปถึงความดับทุกข์
- เพราะมีอวิชชา ครอบงำจิตจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
๕. เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
- พุทธศาสนาสอนให้รู้ว่า ทุกข์เกิดจากเหตุ ถ้าดับเหตุได้ ก็ดับทุกข์ได้
๖. เป้าหมายในการออกบวชของพระพุทธเจ้า ก็เพื่อจะได้รู้ว่า อะไรเป็นอะไร
๗. หลักพระไตรลักษณ์ ก็มุ่งสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร 

- เราต้องปฏิบัติให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไร จึงจะทราบว่าสำเร็จเป็นประโยชน์หรือไม่
๘.โอวาทปาฏิโมกข์ ประธานของคำสอนทั้งหมด ก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
- การจะทำใจให้บริสุทธิ์ได้ ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียก่อน
- ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จึงหลงรักหลงชัง จิตไร้อิสระ
- จิตไม่ยึดในความดีหรือความชั่ว จิตจึงอยู่เหนือทุกข์ เป็นอิสระ
๙. ปฏิบัติจนรู้แจ้งว่า อะไรเป็นอะไร คือรู้แจ้งในพระพุทธศาสนาทั้งหมด 
- รู้พระไตรปิฎกทั้งหมด แต่ไม่รู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไร ก็ไม่ชื่อว่ารู้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
- ผู้ที่พิจารณาเห็นทุกข์กำลังแผดเผาใจ คือผู้ที่กำลังเรียนพระไตรปิฎกโดยตรง
- พิจารณาทุกข์ในชีวิต ดั่งเข็มทิศสู่พระนิพพาน
แวะเล่าชาดก : อวดดี ขี้ติดตัว โดย... ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
ธรรมะสวัสดี : วิธีปฏิบัติเมื่อถูกด่าว่า โดย... ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
เสกมนต์ใส่ใจ
บทสวดมนต์เสกตัวเสกใจให้เกิดฤทธิ์
---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 088-490-7272 (คุณหญิง)

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm