ชัยชนะของพระพุทธเจ้า-มี 10 กัณฑ์-กัณฑ์ชุด

550฿

มีสินค้าอยู่ 999

รายละเอียด

 

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง ชัยมงคลคาถา
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ปราบพญามารสวัสดี
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง อาฬวกยักษ์ผู้เหี้ยมหาญ
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง  ปราบพญาช้างนาฬาคิรี
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง จอมโจรองคุลิมาล
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง จิญจมาณวิกา แผนนารีพิฆาต
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง กำราบสัจจกนิครนถ์ผู้เหิมหาญด้วยวาจา
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง นันโทปนันทนาคผู้มีฤทธิ์มาก
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง พกาพรหมผู้ยืดมั่นในอัตตา
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง อานิสงส์แห่งชัยมงคลคาถา