ชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าเห็นได้ในปัจจุบัน

28฿

เรื่องชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้า เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่สนใจและอยากรู้ (อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของตัวเอง) กันอย่างมากมาย ชาติก่อนฉันเคยเกิดเป็นอะไรนะ? ทำไมชาตินี้ฉันถึงเกิดมาเป็นแบบนี้? แล้วชาติหน้าฉัน จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ไหมนะ?

ความสนใจในเรื่องที่ว่านี้ หากเราลองพิจารณากันจริงๆ แล้ว จะพบว่า เรื่องชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้า ที่เราสนใจ อาจจะเป็นเรื่องที่ยังอยู่ไกลตัวเกินไป (เพราะต้องรอตอนที่เราตาย) แต่คุณเคยรู้ไหมว่าจริงๆ แล้ว เราทุกคนสามารถเห็นชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้าของเราได้ด้วยตัวเราเองตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

**ชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้า**
- เรื่องชาติก่อน-ชาตินี้-ชาติหน้า ต้องสอนในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์
- การเกิดแบ่งเป็น ๒ อย่าง “เกิดทางร่างกาย” และ “เกิดทางจิตใจ”
- ยึดมั่นว่า “ตัวกู ของกู” เมื่อใด ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้น
- ทุกการเกิด-ดับของ “ตัวกู ของกู” คือการเกิด-ดับ ๑ ชาติ ฝ่ายนามธรรม
- ชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้า เกิดได้ในหนึ่งวัน
- ชาติหน้าของ “คนฉลาด” ต้องอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้
- ชาตินี้ ชาติหน้า ต้องอยู่ในชาติเดียวกัน จึงจะดับทุกข์ได้
- ยิ่งโลภ โกรธ หลง มากเท่าใด ใจยิ่งเปิดประตูสู่อบายมากเท่านั้น
- ยามใด ใจเราเร่าร้อน ยามนั้น คือตอนตกนรก
- ยามใด จิตใจโง่เขลา ยามนั้น ตัวเราเป็นเดรัจฉาน
- ยามใด ใจโลภหิวกระหาย ยามนั้น ตัวเรากลายไปเป็นเปรต
- ยามใด จิตกลัวอย่างขลาดเขลา ยามนั้น เราก็เป็นเช่นอสุรกาย
- อบาย ๔ มีอยู่ใกล้ตัว ตกลงไปเมื่อไรก็ได้
- อบายมุขทั้งมวล ล้วนเป็นทางแห่งความเสื่อม
- หากชาตินี้หนีอบายได้ ก็ปลอดภัยในชาติหน้า
- ถ้าเราไม่ตกอบายชนิดใกล้ๆ นี้แล้ว อบายต่อตายแล้วเป็นไม่ตกแน่นอน
- สุคติและทุคติ จะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมได้
- เรื่องชาตินี้ชาติหน้า ต้องศึกษาและพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยตนเอง
- เรื่องชาตินี้ชาติหน้า ต้องสอนให้คนละชั่ว ทำดี ไม่เป็นทุกข์
- “ชาตินี้-ชาติหน้า” ตามภาษาคน–ภาษาธรรม
- หลุดพ้นจากชาตินี้ชาติหน้า คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา
**การ์ตูนธรรมะดีจัง**

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm