ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

฿ 18

ชีวิตนี้น้อยนัก
แต่…ชีวิตนี้สำคัญนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก
จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย
เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจงเลือกเถิด
เลือกให้ดีเถิด…

ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้ทรงงานการเผยแผ่พระ พุทธศาสนามากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์มีจำนวนมาก “ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก” เป็น พระราชนิพนธ์ที่ถือว่าทรงคุณค่าที่สุดดุจเพชรน้ำเอก ที่จะทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงคุณค่าและเป้าหมายอันแท้จริง ของการเกิดเป็นมนุษย์ ชีวิตของคนเรานั้นสั้นนัก แต่ถึงจะสั้น หากไม่ประมาทก็ย่อมสร้างคุณงามความดีและ ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลนัก
ขอให้อ่านอย่างตั้งใจ ใช้สติปัญญาพิจารณาทุกตัวอักษร ค่อยๆ คิด ค่อยๆ อ่าน อ่านหลายๆ รอบ คิดตริตรองหลายๆ หน แล้วท่านจะเข้าใจและได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างมหาศาล

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm