ชีวิตลิขิตด้วยกรรม

28฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**ชีวิตลิขิตด้วยกรรม**
๑. ชีวิตลิขิตด้วยกรรม
- เห็นกรรม ด้วยทำกรรมฐาน
**ประสบการณ์กรรมของหลวงพ่อจรัญ**
- ลิขิตกรรมด้วยการขโมยเงินยาย
- ลิขิตกรรมกินอาหารที่ยายถวายพระ
- ลิขิตกรรมด้วยการโกงค่าเรือ ค่าก๋วยเตี๋ยว
- ลิขิตกรรมรับจ้างต้มเต่า
- ลิขิตกรรมยิงนก หักคอ หักขา ถลกหนัง
**ถึงเวลาชดใช้หนี้เวรกรรม**
- ใช้หนี้กรรมโกงค่าก๋วยเตี๋ยว
- ใช้หนี้กรรมโกงค่าเรือจ้างตาก้อยกับยายนวม
- ใช้หนี้กรรมที่เคยทำกับนก
- ใช้หนี้กรรมรับจ้างต้มเต่า
- ใช้หนี้กรรมกินอาหารยายให้ถวายพระ
**ลิขิตกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต**
**ลิขิตกรรมจากการลักทรัพย์**
**ลิขิตกรรมจากความมักมากในกาม**
**ลิขิตกรรมจากการโกหกหลอกลวง**
**ลิขิตกรรมจากสุรายาเสพติด**
**ลดทอนแรงกรรม ด้วยทำกรรมฐาน**
**ทำกรรมฐานจริง จึงจะแก้กรรมได้จริง**
**อำนวยพรให้ทุกท่านพ้นกรรม**
๒. วิธีทำดีใช้หนี้พ่อแม่
- ตำแหน่งของพ่อแม่
- ได้แก่ ศูนย์รวมความเป็นพระ
- พระคุณพ่อแม่นั้น สุดเสกสรรบรรยาย
- ๑. เลี้ยงดูกาย-ใจพ่อแม่ตอบแทนพระคุณ
- ๒. เกื้อหนุนช่วยท่านทำการงาน
- ๓. ชื่อเสียงของวงศ์วานต้องรักษา
- ๔. ทำตัวให้คู่ควรค่ารับมรดก
- ๕. ท่านลาจากโลกทำบุญอุทิศให้
- ลูกกตเวที ส่งเสริมพ่อแม่ให้มีสัมมาทิฐิ
- พ่อแม่เป็นพระในบ้านที่ประเสริฐสุด
- ยาอายุวัฒนะบำรุงใจพ่อแม่
๓. อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
อิสวาสุ พาหุง มหากา คาถาพิชิตมาร
- สวดพุทธคุณคาถา ได้ศีล สมาธิ ปัญญามาก
- สวดพระพุทธคุณรักษาโรค
- ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
- ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
- ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
- ๕. บทไตรสรณคมน
- ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิ)
- ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (ส๎วา)
- ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (สุ)
- ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
- ๑๑. สัพพมงคลคาถา
- ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
- ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว
- ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
- ๑๗. บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
- ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- ๑๙. เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
- ๒๐. บทอธิษฐานจิต

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm