ดูดวงดูกรรมด้วยกราฟชีวิต

฿ 60

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

บทที่ ๑ ความเป็นมาและองค์ประกอบของกราฟชีวิต 
บทที่ ๒ การนับวัน เดือน ปีเกิด 
บทที่ ๓ การผูกดวงลงในตารางกราฟ 
บทที่ ๔ หลักการอ่านดวง 
ภาคที่ ๑ การอ่านพื้นดวงเดิม 
ภาคที่ ๒ การอ่านดวงจร 
บทที่ ๕ กฎเกณฑ์ประกอบการอ่านดวงชะตา
๑. ดูรูปร่างลักษณะของบุคคล 
๒. ดูลักษณะของการงาน 
๓. ดูโรคภัยไข้เจ็บ 
๔. ดูอุปนิสัยใจคอ
๕. ดูธาตุแท้ อุปนิสัยส่วนลึก ข้อดี ข้อเสีย
๖. ดูลักษณะของเพศ 
๗. ดูความเป็นไปของชีวิตในแต่ละปี
๘. ทำนายชะตาชีวิตตามวันเกิด 

Additional information

ขนาด 14.5 x 21 cm