ดูดวงดูกรรมด้วยกราฟชีวิต

฿ 60

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

บทที่ ๑ ความเป็นมาและองค์ประกอบของกราฟชีวิต
บทที่ ๒ การนับวัน เดือน ปีเกิด
บทที่ ๓ การผูกดวงลงในตารางกราฟ
บทที่ ๔ หลักการอ่านดวง
ภาคที่ ๑ การอ่านพื้นดวงเดิม
ภาคที่ ๒ การอ่านดวงจร
บทที่ ๕ กฎเกณฑ์ประกอบการอ่านดวงชะตา
๑. ดูรูปร่างลักษณะของบุคคล
๒. ดูลักษณะของการงาน
๓. ดูโรคภัยไข้เจ็บ
๔. ดูอุปนิสัยใจคอ
๕. ดูธาตุแท้ อุปนิสัยส่วนลึก ข้อดี ข้อเสีย
๖. ดูลักษณะของเพศ
๗. ดูความเป็นไปของชีวิตในแต่ละปี
๘. ทำนายชะตาชีวิตตามวันเกิด

Additional information

ขนาด14.5 x 21 cm