ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม-มฐ.-เอก

40฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำอธิบายวิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วรรคที่ ๑ หมวดตน
วรรคที ๒ หมวดไม่ประมาท
วรรคที่ ๓ หมวดกรรม
วรรคที่ ๔ หมวดกิเลส
วรรคที่ ๕ หมวดอดทน
วรรคที่ ๖ หมวดจิต
วรรคที่ ๗ หมวดทาน
วรรคที่ ๘ หมวดธรรม
วรรคที่ ๙ หมวดเบ็ดเตล็ด
วรรคที่ ๑๐ หมวดปัญญา
วรรคที่ ๑๑ หมวดบุคคล
วรรคที่ ๑๒ หมวดความตาย
วรรคที่ ๑๓ หมวดวาจา
วรรคที่ ๑๔ หมวดความเพียร
วรรคที่ ๑๕ หมวดสามัคคี
วรรคที่ ๑๖ หมวดศีล
วรรคที่ ๑๗ หมวดคบหา

 

Additional information

น้ำหนัก120 g
ขนาด14.5 x 21 cm