ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม-มฐ-ตรี

40฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ความรู้เบื้องต้น
แนวการแต่ง
ความหมายของกระทู้
โวหาร ๔
วิธีเรียงความ
หลักเกณฑ์การอธิบายกระทู้ธรรม

ตัวอย่างการอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต

หมวดตน
หมวดไม่ประมาท
หมวดกรรม
หมวดกิเลส
หมวดโกรธ
หมวดอดทน
หมวดจิต
หมวดชนะ
หมวดทาน
หมวดทุกข์
หมวดธรรม
หมวดเบ็ตเตล็ด
หมวดปัญญา
หมวดประมาท
หมวดบาป
หมวดบุคคล
หมวดบุญ
หมวดมฤตยู
หมวดมิตร
หมวดขอ
หมวดพระราชา
หมวดวาจา
หมวดความเพียร
หมวดเวร
หมวดสัจจะ
หมวดสติ
หมวดศรัทธา
หมวดสันโดษ
หมวดสมณะ
หมวดสามัคคี
หมวดศีล
หมวดความสุข
หมวดคบหา

พุทธศาสนาสุภาษิตที่ควรท่องจำ

Additional information

น้ำหนัก100 g
ขนาด14.5 x 21 cm