ตำราพรหมชาติ-ฉบับพรหมลิขิตชีวิตคุณ

฿ 149

อัดแน่นด้วยเนื้อหาหลากเรื่องหลายรส ๙ ภาค ดังนี้
ภาค ๑ ดูชะตา เสริมมงคลตามวันเกิด
 ว่าด้วยตำราดูโชคเคราะห์ตามเกณฑ์อายุ ทำนายชะตาชีวิตตามวันเกิด พร้อมเคล็ดลับเสริมมงคลด้วยสี ต้นไม้ ตัวเลข อักษร พระเครื่องที่ถูกโฉลก ทิศไปหาลา
ภาค ๒ แก้เคราะห์ปีชง ว่าด้วยวิธีแก้เคราะห์ปีชงตามหลักพุทธศาสนา อาทิ การสวดมนต์ข้ามปี การทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การแขวนพระเครื่องนำโชค การบูชาพระประจำวันเกิด ปีเกิด พร้อมข้อปฏิบัติแก้ปีชง
ภาค ๓ เสี่ยงโชคทำยานฝัน ว่าด้วยการทำนายฝันตามหมวดอักษร พร้อมเลขเด็ดเสี่ยงโชค ภาพฝันเสี่ยงโชค เลขเสี่ยงโชคตามกำลังวัน
ภาค ๔ โหราศาสตร์พม่า ว่าด้วยวิชาการทำนายดวงชะตาแบบพม่าที่สามารถเรียนรู้และทำนายได้ด้วยตนเอง ให้แม่นยำสูง
ภาค ๕ ตำราทำนายไฝปาน ว่าด้วยการทำนายไฝปานตามจุดต่าง ๆ ของชาย-หญิง
ภาค ๖ กราฟชีวิต ว่าด้วยการทำนายชะตาชีวิตด้วยเส้นกราฟ
ภาค ๗ แก้เคราะห์ แก้ลางร้ายตามหลักพุทธ ว่าด้วยการแก้เคราะห์ อุบาทว์ต่าง ๆ และสืบชะตา ต่ออายุคนป่วย
ภาค ๘ สมุนไพรและมนต์คาถารักษาโรค ว่าด้วยการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและมนต์คาถา
ภาค ๙ เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน ว่าด้วยเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับครัวเรือน อาทิ การขจัดปลวก สนิม ป้องกันกันยุง เป็นต้น

ล้างค่า

รายละเอียด

 

ภาค ๑ ดูชะตา เสริมมงคลตามวันเกิด
เช็คดวงประจำวันปีด้วยตำราดูโชคนาวา
ดูเคราะห์ตามเกณฑ์อายุ
ทำนายชะตาชีวิตตามวันเกิด
ชะตาชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์
ชะตาชีวิตคนเกิดวันจันทร์
ชะตาชีวิตคนเกิดวันอังคาร
ชะตาชีวิตคนเกิดวันพุธ
ชะตาชีวิตคนเกิดวันพฤหัสบดี
ชะตาชีวิตคนเกิดวันศุกร์
ชะตาชีวิตคนเกิดวันเสาร์
เคล็ดลับเสริมมงคลตามวันเกิด
๑.สีมงคลประจำวันเกิด
๒.ไม้มงคลประจำวันเกิด
๓.เลขมงคลประจำวันเกิด
๔.อักษรมงคลประวันเกิด
๕.วันมงคลประจำวันเกิด
๖.พระบูชาและมนต์ภาวนาประจำวันเกิด
ทิศมงคลในการไปหาลา
ทายอุปนิสัยตามเวลาเกิด
ภาค ๒ แก้เคราะห์ปีชง
ปีชงคืออะไร
ผลร้ายที่จะเกิดกับผู้ที่เกิดปีชง
ปีร่วมชง
จะแก้ชง ต้องแก้ที่กฎแห่งกรรม
พุทธวิธีแก้ปีชง
๑.สวกมนต์ข้ามปี
๒.ทำบุญในเช้าวันปีใหม่
๓.บูชาพระประวันเกิด
พระประจำวันอาทิตย์
พระประจำวันจันทร์
พระประจำวันอังคาร
พระประจำวันพุธ
พระประจำวันพฤหัสบดี
พระประจำวันศุกร์
พระประจำวันเสาร์
๔.แขวนพระเครื่องแก้เคราะห์ปีชง ๒๕๕๗
๕.บูชาพระประจำปีเกิด
๑)พระปางโปรดอาฬวกยักษ์                ประจำปีชวด
๒)พระปางโปรดพุทธมารดา                 ประจำปีฉลู
๓)พระปางโปรดพกพรหม                    ประจำปีขาล
๔)พระปางอธิษฐานเพศบรรพชิต           ประจำปีเถาะ
๕)พระปางโปรดองคุลิมาล                   ประจำปีมะโรง
๖)พระปางรับอุทกัง                            ประจำปีมะเส็ง
๗)พระปางสนเข็ม                              ประจำปีมะเมีย
๘)พระปางประทานพร                         ประจำปีมะแม
๙)พระปางปฐมบัญญติ                        ประจำปีวอก
๑๐)พระปางเสวยข้าวมธุปายาส             ประจำปีระกา
๑๑)พระปางชี้อัครสาวก                       ประจำปีจอ
๑๒)พระปางทรงเครื่อง                        ประจำปีกุน
ภาค ๓ เสี่ยงโชค ทำนายฝัน
ประเภทของความฝัน
เวลากับความฝัน
ฝันนำโชค
หมวด ก
หมวด ข
หมวด ค
หมวด ฆ
หมวด ง
หมวด จ
หมวด ฉ
หมวด ช
หมวด ซ
หมวด ด
หมวด ต
หมวด ถ
หมวด ท
หมวด ธ
หมวด น
หมวด บ
หมวด ป
หมวด ผ
หมวด ผ
หมวด ฝ
หมวด พ
หมวด ฟ
หมวด
หมวด ม
หมวด ย
หมวด ร
หมวด ล
หมวด ว
หมวด ศ
หมวด ส
หมวด ห
หมวด อ
หมวด ฮ
อันดับฝันให้โชคลา
ฝันร้ายที่ไม่ควรรู้ซื้อหวย
สถิตความฝันกับหวยที่ออก
ภาพฝันให้โชค
การเสี่ยงทายเลขด้วยความฝัน
ความฝันกับตัวเลข
ซื้อหวยตามเลขกำลังวัน
ภาค ๔ โหราศาสตร์พม่า
โหราศาสตร์พม่า
ข้อควรรู้ก่อนการตั้งดวงชะตา
๑.หลักวิชาทักษา
วิธีการตั้งทักษา
๒.หลักวิชากาลโยค
ความหมายเดิมของกาลโยค
ความหมายของจร
ข้อควรเข้าใจในหลักวิชากาลโยค
๓.หลักวิชาเลข ๗ ตัว
ตัวอย่างการตั้งดวงชะตา
การอ่านพื้นดวงเดิม
การอ่านหลักวิชาเลข ๗ ตัว กระทบกาลโยค
การอ่านหลักวิชาทักษากระทบกาลโยค
การอ่านทักษากระทบเลข ๗ ตัว
การอ่านเลข ๗ ตัว กระทบกันทั้ง ๓ ฐาน
กฎเกณฑ์ประกอบการอ่านดวงชะตา
๑.ดาวพระเคราะห์บอกกำลังวัน
๒.ดาวพระเคราะห์บอกทิศ
๓.ดาวพระเคราะห์บอกทิศ
๔.ดาวพระเคราะห์บอกรูปร่างลักษณะ
๕.ดาวพระเคราะห์บอกสถานที่
๖.ดาวพระเคราะห์บอกโรค
๗.ดาวพระเคราะห์บอกอุปนิสัยลักษณะทั่วไป
๘.ดาวพระเคราะห์คู่สัมพันธ์
๙.ดาวพระเคราะห์บอกเรื่องราวที่จะทำนาย
๑๐.ดาวพระเคราะห์บอกการแต่งตัว
๑๑.ดาวพระเคราะห์บอกสภาพจิตใจ
๑๒.ดาวพระเคราะห์บอกที่นั่ง
๑๓.กาวพระเคราะห์บอกประเภท
การพยากรณ์ดวงจร
๑.การหาอายุ การน้อยอายุในทักษา
๒.การหาทักษา
๓.การหานุจร
๔.การหากาลโยคจร
๕.การนับเดือนในทักษา
ตัวอย่างการพยากรณ์
เคล็ดลับการพยากรณ์
เคล็ดลับการทพนายเรื่องคู่ครอง ความรัก
เคล็ดลับการทำนายเรื่องอายที่จะต้องแต่งงาน
เคล็ดลับการทำนายเรื่องบุตร
เคล็ดลับการดูว่าจัดเป็นอย่างไรในอนาคต
เคล็ดลับการดูสัตรู
เคล็ดลับการดูเรื่องคู่ครอง
เคล็ดลับทั่วไป
ภาค ๕ ตำราทำนายไฝและปาน
ตำราทำนายไฝและปาน สำหรับชาย
ตำราทำนายไฝและปาน สำหรับหญิง
ภาค ๖ กราฟชีวิต
การผูกดวงลงในตารางกราฟ
๑.วิธีหาเลขเกณฑ์ชะตา
๒.การบรรจุเลขเกณฑ์ชะตาลงในตารางกราฟ
หลักการอ่านดวง
ภาคที่ ๑ การอ่านพื้นดวงเดิม
ภพและความหมาย
หลักการอ่านพื้นดวงเดิน
ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพกับภูมิ
ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพกับภพทั้งหมด
ภาคที่  ๒ การอ่านดวงจร
๑.ความหมายของภพจร
๒.การลงภพจรในตารางกราฟ
ลำดับการอ่านดวงจร
การอ่านดวงจรแบบรายเดือน
ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพจรเดิม
ภาค ๗ แก้เคราะห์ แก้ลางร้ายตามหลักพุทธ
อภิไทอุบาทว์
วิธีแก้อุบาทว์ด้วยตัวเอง
พิธีสืบชะตาต่ออายุคนป่วย
๑.การสืบและต่อชะตาให้กับเด็ก
๒.การต่ออายุให้กับผู้ใหญ่
ภาค ข สมุนไพรและมนต์คาถารักษาโรค
สูตรยาสมุนไพรรักษาโรคทั่วไป
๑.ยาแก้ท้องเสีย
๒.ยาแก้เด็กท้องอืด
๓.ยาถ่าย
๔.ยาแก้ท้องบิด
๕.ยาแก้ปวดฟัน
๖.ยาแก้ฟันผุ
๗.ยาแก้ร้อนใน
๘.ยาแก้เลือดเสีย
๙.ยาบำรุงสายตา
๑๐.ยาแก้เบาหวาน
๑๑.ยาแก้ปวดประจำเดือน
๑๒.ยาแก้หวัด
๑๓.ยาแก้ฟกซ้ำ
๑๔.ยาแก้ไซนัส
๑๕.ยาแก้ริดสีดวงลำไส้
๑๖.ยาแก้เด็กท้องร่วง
๑๗.ยาแก้ปากเปื่อย ปากเป็นผล
๑๘.ยาแก้ไข้มาลาเรีย
๑๙.ยาแก้ไตอักเสบ
๒๐.ยาแก้ไส้ติ่งที่ผ่าตัดไม่ได้
๒๑.ยาแก้ปัสสาวะขัด
๒๒.ยาแก้ความดัน
๒๓.ยาแก้โรคไต
๒๔.ยาแก้ท้องเสีย
๒๕.ยาฆ่าพยาธิในเด็ก
๒๖.ยาฆ่าแมลงวันทอง
๒๔.ยาแก้ท้องผูก
๒๘.ยาแก้น้ำกัดเท้า
๒๙.ยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ
๓๐.ยาห้ามเลือด
๓๑.วิธีป้องกันลมปวง
๓๒.ยาแก้ร้อนใน
๓๓.ยาแก้พันดึก
๓๔.ยาแก้ช้ำใน
๓๕.ยาแก้หอบหืด แพ้อากาศ
๓๖.ยาอายุวัฒนะ
๓๗.ยาเสริมสมรรคภาพทางเพศ
มนต์คาถารักษาโรค
คาถาพ่นหัวคนป่วย
คาถาต่อกระดูก
คาถาทำสายคล้องคอ
คาถากำราบไฟ
คาถาสูญฝี
คาถารักษางูสวัด
คาถาพ่นตาแดง ตาเจ็บ
คาถาเยี่ยมไข้
คาถาเสกยา
คาถาทั่วไป
ภาค ๙ เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน
เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน
ลบรอยแมลงวันที่กระจก
ดับกลิ่นจากถังขยะ
วิธีประหยัดแก๊ส
วิธีไล่มด แมลงจากถังขยะ
ขจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำ
วิธีรักษาไม้กวาดให้คงทน
แก้ตะปูที่ตอกคอนกรีตหลวม
วิธีทำให้ตู้เสื้อผ้าหอมแบบประหยัด
วิธีป้องกันไม่ให้มดขึ้นตู้กับข้าว
วิธีไล่ยุงแบบง่ายๆ
ภาค ๙ เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน
เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน
ลบรอยแมลงวันที่กระจก
ดับกลิ่นจากถังขยะ
วิธีประหยัดแก๊ส
วิธีไล่มด แมลงจากถังขยะ
ขจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำ
วิธีทาสีไม่ให้มีกลิ่นเหม็น
วิธีรักษาไม้กวาดให้คงทน
แก้ตะปูที่ตอกคอนกรีตหลวม
วิธีป้องกันไม่ให้มดขึ้นตู้กับข้าว
วิธีไล่ยุงแบบง่ายๆ
วิธีไล่หนูแบบง่ายๆ ตามสูตรโบราณ
วิธีกำจัดปลวกแบบประหยัด
วิธีกำจัดกลิ่นในตู้เย็น
วิธีขจัดสนิมบนมีด
วิธีลับมีดให้คม
วิธีล้างไขมันในท่ออ่างล้างจาน
เคล็ดลับอบผ้าให้แห้งไว
แก้ปัญหาส้วนเหม็น
วิธีทำความสะอาดกระเบื้องห้องน้ำแบบประหยัด
วิธีกำจัดสนิมบนพื้นเตารีด
วิธีเก็บรักษาสายยาง
วิธีป้องกันแมลงเข้าถุงในเครื่องฝุ่น
ขจัดกลิ่นอับในตู้กับข้าว
วิธีแก้ปัญหารูขวดพริกไทยป่นต้น
ไฟท่วมกระทะ
วิธีกำจัดต้นหญ้าในบริเวณบ้าน
วิธีย่างปลาโดยไม่ติดตะแกรง
วิธีล้างกลิ่นคาวของปลาหมึก
วิธีขอเกล็ดปลาให้หลุดง่าย

 

 

Additional information

น้ำหนัก 460 g
ขนาด 14.5 x 21 cm