ต้นแบบแห่งความดี

รหัสสินค้า : TB01
โดย. : ปัญญานันทภิกขุ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 48 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 80 กรัม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


ปกรอง
คำนำ

ต้นแบบแห่งความดี

ลูกคือยอดปรารถนาของพ่อแม่
นรกของพ่อแม่ที่แท้อยุ่ที่ใจ
ลุกคือความหวังของพ่อแม่
ชายหรือหญิงดีทั้งนั้น
พ่อแม่ลุก สายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาด
ลูก 3 ประเภท
ชาติจะรุ่งเรืองหรือล่มจมก็เพราะคนในชาติ
เด็ก คือผู้สืบทอดมรดก
มรดกชิ้นสำคัญของไทย
แผ่นดินไทย 3 อย่าง คืออะไร ?
อนาคตของชาติอยู่ที่มือของเด็ก
พ่อแม่ผู้มีหน้าที่สำคัญอันดับแรก
เด็กไม่ดีเพราะได้ตัวอย่างไม่ดี
รักลูก...จงสอนลูกให้ดี
อยากให้ลูกดี ต้องทำดีให้ลูกดู
แม่ คือบุคคลสำคัญในบ้าน
สังคมเปลี่ยนไป หญิงไทยเปลี่ยนแปลง
เอาตัวอย่างดี หลีกหนีตัวอย่างเลว
ครู คือผู้นำทาง
เป็นครูต้องวางตนให้เหมาะสม
เป็นครูที่ดีต้องเป็นครูชั้นนำ
พระช่วยเด็กสร้างชาติ
พระกับภาระที่สำคัญ
พระที่ดีต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์
ผู้ใหญ่สร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ
เด็กจะดีอยู่ที่การบ่มเพาะ

สอนลูกให้สวดมนต์

ขั้นตอนการสวดมนต์และบทสวดมนต์
ครั้งที่ ๑ ไหว้พระพุทธเจ้า
บทพระพุทธคุณทำนองสรภัญญะ
ครั้งที่ ๒ ไหว้พระธรรม
บทพระธรรมคุณทำนองสรภัญญะ
ครั้งที่ ๓ ไหว้พระสงฆ์
บทพระสังฆคุณทำนองสรภัญญะ
ครั้งที่ ๔ ไหว้บิดามารดา
คำสวดทำนองสรภัญญะ
ครั้งที่ ๕ ไหว้ครูอาจารย์
คำสวดทำนองสรภัญญะ
บทอุทิศบุญกุศล

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm