ทางแห่งความสุข

18฿

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 • ไม่มีคำว่าสายในการแก้ไขชีวิต
 • เริ่มชีวิตใหม่ด้วยใจท่ีสุขสันต์
 • บัญชีชีวิตคิดกันให้ดี
 • ปฏิบัติธรรมต้อนรับวันข้ึนปีใหม่ คือเปลี่ยนพฤติกรรมในทางดี
 • วันเกิดหรือวันข้ึนปีใหม่ มีสำหรับใช้แสดงกตัญญูรู้คุณ
 • เพิ่มพูนกุศลแล้วอุทิศไป ชีวิตจะสดใส ใจก็จะสบาย
 • ยิ้มแย้มต่อกันสร้างความสุขสันต์ในครอบครัว
 • ทำอะไรให้ตัวเรามีสัจจะ
 • อย่าทำไปแบบซังกะตาย
 • ทำสำเร็จได้ ถ้าเป็นคนมีความเคารพ
 • ความเคารพท่ีควรให้เกิดมีในตน
 • คนพูดดีเข้าใจง่าย พูดร้ายเข้าใจยาก
 • อยากให้ลูกได้ดีต้องรู้วิธีสอนสั่ง
 • ปัญหาบางครั้งต้องใช้พุทโธโลยีเข้าช่วย
 • อย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีร้ายกาจ
 • ยับยั้งใจจะได้ไม่พลาดในกลศึก
 • ตรึกตรองให้ดีอย่ามีใจเกลือกกลั้วเชื้อพาล
 • รักตนนั้นต้องรู้จักสงวนศักดิ์ศรี
 • อดีตท่ีผ่านผัน จำให้มั่นเป็นบทเรียน
 • เพียรอยู่กับปัจจุบัน ท่านจงอย่าประมาท
 • สอนลูกด้วยแบบอยา่ ง จึงจะได้ดั่งใจ
 • ใช้แต่อารมณ์ลูกก็จมอยู่กับสิ่งไม่ดี
 • พฤติกรรมล้ำค่ากว่าคำพูด
 • ปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า
 • เอาปัญญาเข้าไล่ผีสิงในใจจึงหนี
 • ปีศาจในตัวคน ต้อนให้จนได้ยาก
 • หากมีสติปัญญา ก็สามารถไล่ออกได้
 • ไม่รู้ตัวว่าผิด เพราะคติเข้าข้างตัเอง
 • เร่งปรับปรุงตน จะค้นพบความสุขจริง
 • เป้าหมายทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยแผนการ

สารบัญภายในเล่ม


 • ยอดสุขของชีวิตของชาวบ้าน

๑. ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์
๒. ความสุขจากการใช้ทรัพย์
๓. ความสุขจากการไม่เป็นหน้ี
๔. ความสุขเกิดจากความประพฤติไไม่มีโทษ

 • ความสงบนั้นเป็นสุขอย่างยิ่ง

 • สิ่งที่เป็นปกติภาพนับได้ว่าเป็นศีลธรรม

 • มีความศรัทธา แต่ก็อย่าให้ถึงคลั่ง

 • เพราะถึงอย่างไร ไม่มีใครต้องการเป็นคนชั่วช้า

 • ทางท่ีมาแห่งความสุข

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
๒. อทนิ นาทานา เวรมณี
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
๔. มุสาวาทา เวรมณี
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี

Additional information

น้ำหนัก 60 g
ขนาด 11 x 16 cm