ทำดี-ปลดหนี้กรรม

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

๑. เวลาดี คือเวลามีธรรม
- ฤกษ์งามยามดี คือมีเวลาว่างสำหรับปฏิบัติธรรม
- ควรใช้เวลาดีสร้างประโยชน์ อย่าก่อโทษทับถมตน
- วันขึ้นปีใหม่ของชาวพุทธ
- สิ่งที่ชาวพุทธพึงกระทำ
- ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน คือการทำบุญที่ง่ายแต่ได้ผลมาก
- ทำตนให้รุ่งเรืองได้ด้วยการปฏิบัติธรรม
- สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรม ผู้ทำเท่านั้นจึงจะได้
- เกิดมาชาติหนึ่งพึงมุ่งกระทำแต่ความดี
- กรรมตัดไม่ได้ ทุกชีวิตต้องชดใช้หนี้กรรม
- ระลึกถึงอดีตของชีวิตได้ด้วยกรรมฐาน
- ดีหรือชั่ว อยู่ที่ตัวเป็นผู้กระทำ
- เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้ด้วยตัวเอง
๒. ความศรัทธาในการปฏิบัติธรรมของคาทอลิก
- หลงทางเสียเวลาเพียงนิด ประมาทในชีวิตเสียทุกอย่าง
- หนึ่งชีวิตนั้นสั้น วันเวลาต้องใช้ให้เกิดประโยชน์
๓. เรื่องของคนขาดธรรม
- ตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตน
- เตรียมตัวตายอย่างมีสติ
- เกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก ล้วนเป็นกรรมของทุกคน
- หมั่นฝึกตนให้เป็นคนรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
- หนี้กรรม ทำกรรมฐานบรรเทาได้
- ทำอย่างไรก็ต้องชดใช้หนี้กรรม
- หนี้กรรม ถึงคราต้องชดใช้ใครก็รั้งไม่ได้
- ชีวิตจะพินาศ หากขาดสติ
- ทางออกของปัญหา ต้องใช้ปัญญาและสติ
- เกิดเป็นอสุรกาย เพราะตายด้วยอำนาจโทสะ
- แรงกรรมของโลภะ โทสะ โมหะ
- “กรรมฐาน” เป็นทางส่งผ่านกุศลถึงคนตายโหง
- ใช้สติพิจารณาก่อนเชื่อ จะได้ไม่เป็นเหยื่อของคนลวง
- สติจะขาด หากประมาทในอารมณ์
๔. เวรกรรมที่กระทำต่อกัน
- ทุกชีวิตต่างมีกรรม เวียนว่ายในวัฏสงสาร
- เมื่อเวรกรรมเบาบาง จะเห็นทางธรรม
- ปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่ ถ้ายังมีลมหายใจ
- ไม่สู้ ไม่หนี หมั่นสร้างความดีเข้าไว้
- หมั่นฝึกกรรมฐาน หมั่นสร้างความดี ใช้หนี้กรรมได้
- กรรมใครกรรมเขา เพียรระวังใจเราก็พอ
- หนี้กรรมของหลวงพ่อ
- หยุดสร้างเวรกรรมด้วยการถือศีล ๕
- เกิดมาทั้งทีต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความเมตตาต่อกัน
- ให้ตั้งใจทำความดี ก่อนที่ชีวีจะสิ้นไป
สวดมนต์ประจำวัน
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๖. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๗. บทสัพพมงคลคาถา
๘. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
๙. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm