ทุกข์ทีไรกำไรทุกที

28฿

“ความทุกข์” เป็นสิ่งไม่มีใครต้องการ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย “ความสุข” ยังคงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนเฝ้าแสวงหา แต่มีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่เคยประสบพบเจอกับความทุกข์? ทุกข์เพราะความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ความไม่สมปรารถนา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่ทุกคนต้องเคยประสบพบเจออย่างแน่นอน ไม่เว้นแม้แต่ในอนาคตที่จะมาถึง ในเมื่อเราต้องประสบพบเจอกับความทุกข์อย่างไม่มีทางหลีกหนีได้แล้ว ทำไมเราไม่ลองทำให้ความทุกข์กลับกลายเป็นความสุขดูล่ะ

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**ทุกข์ทีไร กำไรทุกที**
- พุทธบริษัทที่ดี ต้องฝึกฝนบังคับตัวเองให้อยู่ในธรรม
- ถ้ายังมีความโง่ ความหลง ก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัท
- ผู้มีปัญญา ย่อมแสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์
- ถ้าประมาท จะพลาดประโยชน์จากพระธรรม
- มนุษย์ก้าวหน้า เพราะคิดแสวงหาทางแก้
- ทุกข์ครอบงำไม่ได้ ถ้าฝึกใจให้เกิดปัญญา
- ปัญญาของคนธรรมดาไม่อาจดับทุกข์ ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้านำหน้า
- “ความเกิด” สอนให้เราเข้าใจความทุกข์
- “ความแก่” สอนให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่น
- “ความเจ็บไข้” สอนให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
- ความตายเป็นทุกข์ขึ้นมา ก็เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่น
- คลายความยึดมั่นได้ ก็พลิกทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้
- “ไม่ถือมั่น” คือ วิธีชนะทุกข์ของผู้มีปัญญา
- ความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ต้องถือเอากำไรจากความทุกข์นั้น
- เคยมีความทุกข์เพราะอะไร ให้เอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเปลี่ยนให้เป็นสุข
- ความทุกข์ไม่กระทบจิตใจ ถ้าฉลาดใช้ธรรมป้องกัน
- ฉลาดทำทุกข์ให้เป็นประโยชน์ได้เมื่อใด ความทุกข์ก็สิ้นสลายเมื่อนั้น
- รู้จักเปลี่ยนจิตใจสักหน่อย ความทุกข์จะค่อยกลายเป็นความสุข
- ยิ่งทุกข์มาก ยิ่งเป็นโอกาสสอนตนให้ฉลาดมาก
- “สติ” เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะผันเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี
- มีสติทำให้ฉลาด สามารถแปลงทุกข์เป็นความรู้
- “แปลงทุกข์เป็นสุข” ใครไม่เชื่อ ก็ให้พยายามศึกษาเทียบเคียงกับพระสูตรและพระวินัย
- พิสูจน์จากคัมภีร์อาจมีข้อสงสัย พิสูจน์ด้วยตามดูความจริงจะเห็นชัดยิ่งกว่า
- ศรัทธาตั้งอยู่บนความทุกข์ ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ศรัทธาในพระธรรม
- “ความดับทุกข์” เหมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ในหัวคางคก
- เราต้องพยายามดับทุกข์ ในท่ามกลางทะเลทุกข์ให้ได้
ธรรมะดีจัง

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm