ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค1

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ยมกวรรค วรรณนา

ปณามคาถา

ปณามคาถา
๑. เรื่องพระเถระชื่อว่าจักขุบาล
๒. เรื่องแห่งมานพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี
๓. เรื่องของพระเถระชื่อว่าติดสะ
๔. เรื่องการเกิดขึ้นแห่งนางยักชื่อว่ากาลี
๕. เรื่องของภิกษุผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าโกสัมพี
๖. เรื่องของภิกษุชื่อว่าจุลกาลและภิกษุชื่อว่ามหากาล
๗. เรื่องของพระเทวทัต
๘. เรื่องของปริพาชกชื่อ่สญชัย
๙. เรื่องของพระเถระชื่อว่าอานันทะ
๑๐. เรื่อง(ของภิกษุ)ผู้มีสุกรเป็นอาชีพชื่อว่าจุนทะ
๑๑. เรื่องชองอุบาสกผู้ตั้งอยู๋ในธรรม
๑๒. เรื่องของพระเวททัศ
๑๓. เรื่องของหญิงช่อว่าสุมนาเทวี
๑๔. เรื่องของภิกษุผู้เป็นเพื่อนกัน ๒ รูป

Additional information

น้ำหนัก400 g
ขนาด18.7 x 26 cm