ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค2

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


อัปปมาทวรรค วรรณนา

๑. เรื่องของพระนางสามาวดี
๒. เรื่องของเศรษฐีชื่อว่ากุมภโฆสกะ
๓. เรื่องของพระเถระชื่อว่าจูฬปันถกะ
๔. เรื่องของนักษัตรของคนพาล
๕. เรื่องของพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ
๖.  เรื่องของภิกษุผู้เป็นสหายกัน ๒ รูป
๗. เรื่องของท้าวสักกะ
๘. เรื่องของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๙. เรื่องของพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ

จิตตวรรค วรรณนา

๑. เรื่องของพระเถระชื่อว่าเมฆิยะ
๒. เรื่องของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๓. เรื่องของภิกษุผู้กระสันขึ้นแล้ว
๔. เรื่องของพระเถระชื่อว่าสังฆรักขิตผู้เป็นหลาน
๕. เรื่องของพระเถระชื่อว่าจิตหัตถ์
๖. เรื่องของภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว
๗. เรื่องของพระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า
๘. เรื่องบุคคลผู้เลี้ยงโคชื่อว่านันทะ
๙. เรื่องของพระเถระชื่อว่าโสไรยะ

Additional information

น้ำหนัก360 g
ขนาด18.7 × 26 cm