ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค2

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


อัปปมาทวรรค วรรณนา

๑. เรื่องของพระนางสามาวดี
๒. เรื่องของเศรษฐีชื่อว่ากุมภโฆสกะ
๓. เรื่องของพระเถระชื่อว่าจูฬปันถกะ
๔. เรื่องของนักษัตรของคนพาล
๕. เรื่องของพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ
๖.  เรื่องของภิกษุผู้เป็นสหายกัน ๒ รูป
๗. เรื่องของท้าวสักกะ
๘. เรื่องของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๙. เรื่องของพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ

จิตตวรรค วรรณนา

๑. เรื่องของพระเถระชื่อว่าเมฆิยะ
๒. เรื่องของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๓. เรื่องของภิกษุผู้กระสันขึ้นแล้ว
๔. เรื่องของพระเถระชื่อว่าสังฆรักขิตผู้เป็นหลาน
๕. เรื่องของพระเถระชื่อว่าจิตหัตถ์
๖. เรื่องของภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว
๗. เรื่องของพระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า
๘. เรื่องบุคคลผู้เลี้ยงโคชื่อว่านันทะ
๙. เรื่องของพระเถระชื่อว่าโสไรยะ

Additional information

น้ำหนัก 360 g
ขนาด 18.7 x 26 cm