ธรรมภาษิต-มี 10 กัณฑ์-กัณฑ์ชุด

499฿

มีสินค้าอยู่ 997

รายละเอียด

 

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง เตือนตนให้เป็นคนดี
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ที่พึ่งอันประเสริฐ
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ทิศทาง – หางเสือ
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง จากใจถึงใจ
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง ผู้เสียสละ
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง ผู้พิชิตมาร
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง เห็นยาวดีกว่าสั้น
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง ปิดประตูอบาย
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง เชื่อมั่นตนเอง
กัณฑฌที่ ๑๐ เรื่อง ชี้ชุมทรัพย์ให้