ธรรมะคลายทุกข์และพุทธวิธีสร้างสุข

฿ 60

ความทุกข์ เป็นขบวนการของความขัดข้อง ชีวิตมีปัญหา ก่อให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เช่น ทุกข์กาย ก็เพราะโรคภัยเบียดเบียน, ทุกข์ใจ ก็เพราะกิเลสเบียดเบียน ยิ่งปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งทางการ เมือง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำฝืดเคือง รายรับไม่พอรายจ่ายยิ่งทำให้จิตใจหวั่นไหว เพราะวิตกกังวลกับค่าครองชีพในภาวะ “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” ที่เคยรวยเหลือล้นอาจต้องมาจนเฉียบพลันได้ หากไม่หาทางออกไว้ ความสดใสจะกลายเป็นความโศกเศร้าเอาได้
หนังสือ ธรรมะคลายทุกข์ และพุทธวิธีสร้างสุข เล่มนี้ จะเป็นทางออกทางหนึ่ง ให้เราได้ประคับประคอง ชีวิตให้อยู่กับโลกได้ ในภาวะที่ความทุกข์มาเข้า ความเศร้ามาเยือน เพื่อที่จะได้ไม่เป็นทุกข์ และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

- ผู้นำของชาติ อย่าขาดคุณธรรม
- สามเกลียวเหนี่ยวไทย
- อย่าเสียศูนย์
- ปลุกจิตสำนึกดี
- ปัญหาพื้นฐานของชีวิต
- ความจนเป็นทุกข์ในโลก
- เมื่อเศรษฐกิจแย่ คนแก้คือเราทุกคน
- ความจน ๔ แบบ
- บทกวีความจน
- ต้นเหตุแห่งความจน
- ต้องหาหนทางแก้
- คำอ้างของคนเกียจคร้าน
- อย่าเป็นกระทงหลงทาง
- เก่าหมดไป ใหม่ไม่มา
- ดูผึ้งดูมด เป็นตัวอย่าง
- คบมิตรชั่ว พาตัวเสื่อมทรัพย์
- รู้ได้อย่างไร ใครควรคบ
- คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอับปราชัย
- บุคคลที่ควรคบ
- จนเพราะไม่รู้จักประมาณ
- อะไรทำให้คนสุรุ่ยสุร่าย
- นิสัยไทย ๔ ประการ
- แก้จนด้วยทำตนต่ำ
- น้ำมหาภัยทำลายเศรษฐกิจ
- เศรษฐธรรมนำเศรษฐกิจ
- แก้จนไม่ยาก - ถ้าหากประหยัด
- ประเภทของเงิน
- เกิดเป็นคนอย่าจนความดี
- คาถาบรรเทาทุกข์
- แก้ทุกข์ตามหลักไตรสิกขา
- ความล้ำเลิศเกิดจากศีลธรรม
- วิมุตติ คือหลุดพ้นจากทุกข์
- บันได ๓ ชั้น
- ฐานบัณฑิต
- ศาสตร์แห่งทุกข์
- ทุกข์สากล
- สภาวะทุกข์
- ทุกข์จร
- ชีวิตอนิจจัง
- ได้ดียังมีทุกข์
- ทำดีเพื่อดี
- ทำอย่างไรได้อย่างนั้น
- ทุกข์เล็กทุกข์น้อย
- ทุกข์เพราะอำนาจกิเลส
- ราคีใจ
- สำรวมอินทรีย์มีสติไม่เผลอ
- ทุกข์รวบยอด
- พุทธวิธีแก้ทุกข์
- เงินทองของสำคัญ
- ระวังหูเรา ดีกว่าเฝ้าปากคนอื่น
- พลิกจิต
- กรรมชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า
- พิชิตชัยด้วยใจตน
- หวังโดยไม่คาดหวัง
- อย่าคำนึงถึงอดีตอนาคต
- เครียดตาย - คลายสุข
- มีทุกข์อย่าทิ้งธรรม
- ต้นตอแห่งทุกข์
- แสงทอง - แสงธรรม
- ปัญญาเป็นยอดแห่งแสงสว่าง
- แก้ทุกข์ด้วยธรรม
พุทธวิธีสร้างสุข
- ฟังธรรมทุกอาทิตย์ จิตแจ่มใส
- หุ้นส่วนชีวิต
- สุขแบบชาวบ้าน
- สุขแบบธรรมะ
- น้ำพึ่งเรือ - เสือพึ่งป่า
- ถ้อยทีถ้อยอาศัย
- ปลาที่กินได้นานที่สุด
- สยามเมืองยิ้ม
- ปัญหาโลกแตก
- ปัญหาที่ต้องแก้ไข
- ปรับ - เปลี่ยน
- มองโลกในแง่ดี
- วิวัฒน์ - วิบัติ
- คุณธรรมผู้ใหญ่
- หลักชัยของชีวิต
- ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข
- หยุดดี - มีสุข
- ศีล ๕ พาสุข
- ทางแห่งความสุข
- มารู้จักบุญกันเถอะ
- สงบ ๔ มีสุข
- การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก
- อุบายสงบจนด้วยมนต์เศรษฐี
- กัมมัฏฐานบันดาลสุข
- เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
- ถูกใจอาจไม่ถูกต้อง
- หลักธรรมนำสุข

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm