ธรรมะรักษาโรค

28฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 • เพราะไม่รู้ว่าตนป่วย จึงไม่ขวนขวายรักษา
 • ป่วยกายหายไว แต่ป่วยใจนั้นหายยาก
 • โรคราคะ ชักใจให้กระหายใคร่อยาก
 • โรคโลภะชักใจให้อยากได้ไม่รู้จักพอ
 • โรคโทสะชักใจให้คิดประทุษร้ายทำลายล้าง
 • โรคโมหะชักใจให้หลงเห็นผิดเป็นชอบ
 • มีกิเลสแต่พอดี จะสร้างโลกนี้ให้พองาม
 • คนกลายเป็นบ้า เพราะกิเลสแรงกล้าเกินพอดี
 • พระพุทธเจ้าคือแพทย์รักษาโรคทางใจ
 • ใจป่วยด้วยราคะ ต้องใช้อสุภะเป็นยาแก้
 • ใจป่วยด้วยโลภะ แก้ด้วยเสียสละให้ทาน
 • เมตตายารักษาใจที่ป่วยด้วยโทสะ
 • ถ้าป่วยด้วยโมหะพึงใช้สุตตะรักษา
 • โรคร้ายทางใจต้องอาศัยธรรมโอสถรักษา
 • เพราะป่วยด้วยกัน จึงชื่นชมกันและกันว่าดี
 • ทุกคนเกิดมาควรรักษาโรคใจให้หาย
 • ขันธ์ ๕เป็นภาระอย่างยิ่ง
 • ระงับสังขารได้ใจย่อมเป็นสุข
 • อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือยารักษาโรคใจ
 • เมื่อจิตไม่ยึดถือ ใจก็ไม่ทุกข์
 • โรคที่เป็นนามธรรมต้องใช้ยาที่เป็นนามธรรมรักษา
 • เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคร้าย จงสลายโรคนั้นโดยเร็ว
 • สวดมนต์เพิ่มบุญวิธีทำง่ายๆ แต่ได้บารมี ๑๐ ประการ
 • ๑.ทานบารมี
 • ๒.สีลบารมี
 • ๓.เนกขัมมบารมี
 • ๔.ปัญญาบารมี
 • ๕.วิริยบารมี
 • ๖.ขันติบารมี
 • ๗.สัจจบารมี
 • ๘.อธิษฐานบารมี
 • ๙.เมตตาบารมี
 • ๑๐.อุเบกขาบารมี

๑.บทกราบพระรัตนตรัย๒.บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓.คำอาราธนาศีล ๕
๔.บทไตรสรณคมน์
๕.คำสมาทานศีล ๕
๖.บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๗.บทโพชฌังคปริตร
๘.บทรัตนสูตร(ย่อ)
๙.บทอุณหิสสวิชยคาถา
๑๐.บทสักกัตวา
๑๑.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๒.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๓.บทอุทิศและอธิฐานบุญ

---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 062-192-8936 (คุณหญิง)

 

 

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm