ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กำหนดรู้กรรมด้วยกรรมฐาน และวิธีทำดีใช้หนี้พ่อแม่

฿ 28

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


กำหนดรู้กรรม ด้วยกรรมฐาน
- กรรมตามสนอง
- บุญ-บาปมีจริง
- ผีเข้า-เจ้าสิง
- ผีตาเล่งฮ่วย ไม่ได้รับส่วนบุญ
- เจริญวิปั สสนาให้ ได้รับส่วนบุญ
- ผีตาเล่งฮ่วย หยุดงานวันโกน
- รู้กรรมด้วยกรรมฐาน
- กรรมฐานปิดประตูอบาย
- จิตมีโลภะกิเลส ตายไปเป็นเปรตแน่ๆ
- จิตที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ ไม่ต้องเป็นผีในอบาย
- กรรมฐานกำหนดกรรม
- กรรมฐานพาตนพ้นกรรม
- ใช้ตัวเป็น จะเห็นประโยชน์ของกรรมฐาน
- เจริญกรรมฐานสร้างตนให้เป็นคนดี
- กรรมฐานหยุดความโกรธ
- กรรมฐานสร้างสุขในบ้าน
- เจริญกรรมฐานเป็นบุญที่สุด
- กรรมฐานที่ตั้งของสติ
วิธีปฎิบัติกรรมฐาน
- การเดินจงกรม
- วิธีกำหนดลมหายใจ พองหนอ-ยุบหนอ
- อาการ "วูบ"
- นอนสมาธิ
- กำหนดสัมผัส
- กำหนดนิมิต
- อ่านคนอื่นออก
- พยายามกำหนดโดยต่อเนื่อง
วิธีทำดีใช้หนี้พ่อแม่
- หนี้บุญคุณที่ยิ่งใหญ่
- วันเกิด อย่าลืมผู้ให้กำเนิดนะ
- บูชาผู้ให้กำเนิดประเสริฐนัก
- กรรมฐานอุทิศบุญ
- ขออโหสิกรรมพ่อแม่
- อย่าเถียงพ่อ อย่าเถียงแม่
- รับฟังด้วยความเคารพ
- อนุโมทนาบุญในการทำกรรมดี
- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทอุทิศบุญ
- คำกรวดนํ้าย่อ
- บทอธิฐานอโหสิกรรมต่อกัน

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm