นะโมนั้นสำคัญนัก

28฿

ล้างค่า

รายละเอียด

คำนำ


ปกรอง
คำนำ

นะโม คืออะไร ?
นะโม ความพิเศษด้านภาษา
นะโม ในความหมายว่า นอบน้อม
นะโม ในทัศนะของหลวงปู่มั่น
คำแปลของ นะโม ตัสสะ ฯ
ประวัติความเป็นมา
สาตาคิรียักษ์ กล่าวคำว่า "นะโม"
อสุรินทราหู กล่าวคำว่า "ตัสสะ"
ท้าวจาตุมหาราช กล่าวคำว่า "ภะคะวะโต"
ท้าวสักกะ กล่าวคำว่า "อะระหะโต"
ท้าวมหาพรหม กล่าวคำว่า "สัมมาสัมพุทธัสสะ"
สวดทุกครั้ง ต้องได้พลัง 3 ประการ
ได้ความรู้เสริมสร้างพลังศรัทธา
ประเด็นที่ 1 นะโม ตัสสะ ฯ สวดเพื่ออะไร ?
ประเด็นที่ 2 ทำไมต้องสวด 3 จบ
ประเด็นที่ 3 ทำไมต้องสวดนะโมก่อน
ได้ความขลัง ป้องกันภัย
ได้บุญ ได้ความพ้นทุกข์
ใจได้บุญ ก็ได้ความพ้นทุกข์
วิธีสวดนะโมสะสมบุญในชีวิตประจำวัน

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm