บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

12฿

บทสวดพระปาฏิโมกข์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และขั้นตอนต่างๆ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม

บูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สพรรพสัตว์
บทอุทิศและอธิษฐานบุญ

 

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 20 g
ขนาด 7.58 x 15 cm