บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย

12฿

บทสวดพระปาฏิโมกข์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และขั้นตอนต่างๆ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายใน

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพรพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทโพชฌังคปริตร
บทสักกัตวา
บทอุณหิสสวิชัย
คาถาหัวใจชินบัญชรขจัดโรค
คาถาพุทธชัยมงคลขจัดโรค
บทสัพพมงคคาถา
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทกรวดน้ำย่อ
บทอธิษฐานบุญ

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 20 g
ขนาด 7.58 x 15 cm