บทสวด 9 พระปริตร ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย

฿ 12

บทสวดพระปาฏิโมกข์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และขั้นตอนต่างๆ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บทชุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
รตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตปริตร (ย่อ)
บทขันธปริตร (ย่อ)
บทโมรปริตร
หัวใจธชัคคปริตร
อังคุลีมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
บทอภยปริตร
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทกรวดน้ำย่อ

 

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 20 g
ขนาด 7.58 x 15 cm