บทสวด 9 พระปริตร ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย

฿ 12

บทสวดพระปาฏิโมกข์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และขั้นตอนต่างๆ

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


Additional information

น้ำหนัก 20 g
ขนาด 7.58 x 15 cm