บาปบุญ-มี 10 กัณฑ์-กัณฑ์ชุด

550฿

มีสินค้าอยู่ 995

รายละเอียด

 

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง วิธีทำบุญ
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง เสริมสร้างทางบุญ
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง เชื่อมั่นในความดี
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง คุณธรรมของผู็ใหญ่
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง อย่าชอบใจในการทำบาป
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง ทางกั้นความชั่ว
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่องบาปธรรมจำจ้องละ
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง เมตตาจิตพิชิตบาป
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง ดีด้วยอาศัยกรรมแต่ง
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง ไม่มีที่ลับสำหรับผู็ทำชั่ว
กัณฑ์ที่ ๑๑ เรื่อง สามัคคีก่อให้เกิดสุข
กัณฑ์ที่ ๑๒ เรื่อง สันติธรรมนำให้เป็นสุข