บุรพภาค-ป.ธ.3

50฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความรู้เบื้องต้น
หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย
หลักเกณฑ์การใช้การันต์
หลักการใช้ บรร และ บัน
หลักการใช้ ซ และ ทร
หลักการใช้ ศ ษ ส
หลักการใช้ รร (ร หัน)
หลักการใช้สระ ออ
หลักการใช้สระ เออ
หลักการใช้ อำ, อัม และ อำม
หลักการใช้ ใอ ไอ อัย และ ไอย
หลักการใช้ ณ น
หลักการใช้ไม้ไต่คู้ (  ็)
หลักการใช้ไม้ยมก (ๆ)
หลักการใช้ ฤ ฤา ฦ ฦา
หลักการปะวิสรรชนีย์
หลักการเขียนตัวสะกด
ตัวอย่างคำผิด
หลักการเขียนใบประกาศ
ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายราชการ
วิธีตรวจบุรพภาคประโยค ป.ธ.๓
ตัวอย่างพร้อมเฉลย

 

Additional information

น้ำหนัก 220 g
ขนาด 14.5 x 21 cm