ป่วยไม่ทุกข์สุขด้วยธรรม

฿ 18

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่มสังขารมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
ความเจ็บไข้สอนให้เห็นทุกข์
ต้องการพ้นจากความเจ็บไข้ ให้เตรียมพร้อม “ดับไม่เหลือ”
ความดับไม่เหลือ คือการดับความรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรา เป็นของเรา
ต้องมองให้เห็นความจริงของร่างกายจึงจะคลายความยึดมั่นว่าตัวเรา
๓ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับ “ความดับไม่เหลือ”
เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ยังไม่พ้นทุกข์
หมั่นระลึก ๓ สิ่งนี้ให้ขึ้นใจหากไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีก
เมื่อเห็นทุกข์แล้ว ให้มุ่งหวังความดับ เย็น เป็น “นิพพาน”
เรื่องโลกๆ ต้องละจึงจะเอาชนะความทุกข์ได้
มองให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็น
มุ่งหน้าสู่นิพพานเถิดจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

สารบัญภายในเล่มลำดับการสวดมนต์


๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทโพชฌังคปริตร
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. ทำสมาธิรักษาโรค
๘. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๙. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๐. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๑. บทอธิษฐานจิต

เคล็ดการสวดโพฌังคปริตรพิชิตโรค
บูรณาการโพชฌังคปริตรกับการักษาโรค

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 11 x 16.1 cm