พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ

18฿

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่มเตรียมตัวก่อนสวด

ลำดับการสวด
คำอัญเชิญภพภูมิ
บทบูชาพระ
บทกราบพระ ๖ ครั้ง
บทสมาทานศีล ๕
บทอาราธนาพระ
บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ ๑๐๘ จบ
บทสัพเพ

สารบัญภายในเล่มคำอธิษฐานแผ่บุญ

คำอธิษฐานรวมบุญ
คำอธิฐานฝึกจิต เร่งสมาธิ เร่งนิมิต
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ภาคผนวก

ความหมายศักดิ์สิทธิ์ ของพระคาถามหาจักรพรรดิ
ประวัติพระพุทธเจ้าปางจักรพรรดิ

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm