พระธรรมนำทาง

28฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**พระธรรมนำทาง**
- ตาย-เกิด เป็นของคู่กัน
- ม่มีประเพณีก็เท่ากับไม่มีอารยธรรม
- ศาสนาเกี่ยวเนื่องกับประเพณี
- ฟังสวดด้วยอาการอันสงบ
- บาปไม่เกิด เมื่อจิตเกิดสมาธิ
- บุญเกิดจากการฟัง
- ฟังธรรมะระงับความโศก
- ความทุกข์ คือ โรคเรื้อรัง
- สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นประจำ
- ธรรมะ เป็นยารักษาโรคทางใจ
- ไม่ควรมีสิ่งเหลวไหล
- ธรรมทานเป็นสิ่งมีค่า
- พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในงานศพเป็นเรื่องดีงาม
- พบตัวอย่างของความจริง
- วันหนึ่งเราจะต้องเป็นแบบนี้
- เตือนตนเองนั่นแหละประเสริฐสุด
- ความดีคืออนุสาวรีย์ที่ถาวร
- ทำดีเข้าไว้ ถึงตายก็ไม่กลัว
- รู้วันเกิด ไม่รู้วันตาย
- เสียงเตือนจากป่าช้า
- งานศพ ไม่ใช่งานประกวดแฟชั่นไว้ทุกข์
- ควรหาแก่นสารจากงานศพ
- รู้ความจริงของชีวิต จะไม่ทุกข์
- ใช้ชีวิตตามหลักธรรมะโรคประสาทจะไม่มี
- บทเรียนจากศพ
- วัตถุภายนอกไม่มีใครเอาไปได้
- มีเงินต้องฉลาด ใช้เงินให้เป็นประโยชน์
- คนตายสอนคนเป็น
- อย่าประมาทในชีวิต
- พระนำทางเตือนสติคนเป็น
- เดินตามพระ เดินตามธรรม
- มางานศพให้ได้อานิสงส์
- เผาผีภายนอกด้วยไฟ
- เผาผีภายในด้วยปัญญา
- เผาความชั่วออกไปจากใจ
- ระวังผีในใจคน อย่ากังวลผีในป่าช้า
- ชีวิตใกล้ความตาย เหมือนควายเข้าโรงฆ่า
- อย่าประมาทในวัย
- เตรียมตัวก่อนตาย ความวุ่นวายไม่เกิด
- ชีวิตมีค่า ทุกสิ่งเป็นมายา
- ภัทเทกรัตตสูตร

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm