พระในบ้าน

฿ 30

ล้างค่า

รายละเอียด

ทุกตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือนี้ มุ่งให้ผู้อ่านได้รู้จักพ่อแม่ของตนตามความเป็นจริง เพราะอาจมีบางคนที่ไม่รู้ไม่เห็นและไม่เคยคิดถึงความดีงาม ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความต้องการที่แท้จริงของพ่อแม่ว่าเป็นอย่างไร หนังสือนี้ต้องการเป็นกระจกสะท้อนให้รู้ให้เห็นและให้คิดในแง่มุมนั้น

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 10.5 x 19.5 cm