พุทธฤทธิ์ชินบัญชรและคำสอนสมเด็จโต

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

- อมตธรรมคำสอนสมเด็จโต
- อานิสงส์ของการสวดมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
- สวดมนต์ คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
- ประโยชน์ของการสวดมนต์
- ประวัติความเป็นมาพระคาถาชินบัญชร
- การเริ่มต้นและวิธีการสวดพระคาถาชินบัญชร
๑.บทกราบพระรัตนตรัย
๒.บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓.บทไตรสรณคมน์
๔.บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕.บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖.บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗.คำอธิษฐานจิตภาวนา
๘.พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
๙.พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
๑๐.หัวใจพระคาถาชินบัญชร
- วิธีใช้พระคาถาชินบัญชรแต่ละบท
๑๑.ฝึกสมาธิกับสมเด็จพระพุฒาจารย์
๑๒.คำอธิษฐานบารมี
๑๓.คำกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ
๑๔.บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๕.บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๖.บทแผ่เมตตาแบบพรหมวิหาร
๑๗.คำกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
- วิธีชำระหนี้สงฆ์

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก70 g
ขนาด14.5 x 21 cm